Przekleństwo 49 województw – reaktywacja

49 województwSLD promuje ostatnio koncepcję w myśl której ponownie podzielono by Polskę na 49 województw.

Sojusz podkreśla, że jest to sposób na ekonomiczne pociągnięcie w górę tych miast, które kiedyś były wojewódzkimi. 

Szkoda, że politycy Sojuszu jakoś nie chcą zauważyć, iż powodowałoby to degradację ekonomiczną większości miast powiatowych – takich jak Ełk.

Kiedy w 1975 roku wprowadzano w naszym regionie były trzy miasta o porównywalnej wielkości: Ełk, Suwałki i Łomża. Ełk był chyba największy i najlepiej się w owym czasie rozwijał. Jednakże to Suwałki i Łomża zostały stolicami województw – i był to impuls do ich rozwoju. Niestety, był to także hamulec do rozwoju naszego miasta. Po 1975 roku, na jakiś czas, zamarły w Ełku niemal wszelkie większe inwestycje, wstrzymano m.in. zaplanowane już budowy pływalni i nowego szpitala.

Ełckie firmy, w tym największa Ełckie Przedsiębiorstwo Budowlane zaangażowane zostały w inwestycje w stolicy województwa – Suwałkach. Budowały przykładowo tamtejszy Urząd Wojewódzkim i gmach dla PZPR. Do dziś w opowieściach pojawiają się absurdy tamtych lat, typu – „hala sportowa w Ełku z siedzibą w Suwałkach”.

Politycy SLD chcą naszemu miastu zafundować „powtórkę z rozrywki”, powtórkę z koszmaru połowy lat siedemdziesiątych i kolejny z upokarzających hamulców rozwojowych naszego miasta!

Z punktu widzenia ekonomii to koncepcja niezwykle kosztowna i wszyscy byśmy musieli z naszych podatków zapłacić za takie populistyczne pomysły. Dlatego uważam, że to tragiczny wymysł. Oby nigdy nie został zrealizowany! Lepiej, aby politycy SLD nie psuli szans rozwojowych Ełku.

Wprowadzenie podziału kraju na 16 województw dało naszemu miastu szansę rozwoju. W województwie warmińsko-mazurskim po Olsztynie i Elblągu jesteśmy trzecim liczącym się miastem, stolicą subregionu, stolicą wschodniej części województwa. Od momentu wprowadzenia nowego podziału terytorialnego gwałtowny rozwój Ełku dostrzegalny jest „gołym okiem”. Po co to niszczyć?

 

3 thoughts on “Przekleństwo 49 województw – reaktywacja

  1. Centrala SLD strzeliła w kolano swoim placówkom w takich miejscowościach jak Ełk. A nasi lokalni działacze SLD oczywiście cicho siedzą, bo to dla nich drażliwy temat. SLD jak PSL wiedzą kiedy się odezwać i po co.

  2. Chciałbym usłyszeć co na ten temat sądzą lokalni działacze SLD. Są za, czy też uważają to za niebezpieczny dla Ełku pomysł?

  3. PamiÄ™tam doskonale tamte czasy, bo pracowaĹ‚em akurat w EĹ‚ckim PrzedsiÄ™biorstwie Budowlanym. Jakie Ĺ›rodki finansowe zostaĹ‚y zaangaĹĽowane w budowanie SuwaĹ‚k!. A jakie zostaĹ‚y zmarnotrawione! EĹ‚ckie budowaĹ‚o wĂłwczas miÄ™dzy innymi w Grajewie, Olecku, GoĹ‚dapi. Wszystkie budowy zostaĹ‚y wstrzymane bez wzglÄ™du na stan zaawansowania robĂłt i caĹ‚y potencjaĹ‚ techniczny,materialny i ludzki przerzucony do SuwaĹ‚k. Robotnikom pĹ‚acono horrendalne premie – nikt nie zastanawiaĹ‚ siÄ™ ile to bÄ™dzie kosztowaĹ‚o. Trzeba byĹ‚o budować szybko, drogo i byle jak!
    Wśród rozgoryczonych ełczan krążył wówczas taki dowcip: Kto założył Suwałki?
    SzĹ‚a sobie grupa JaćwingĂłw bezdroĹĽami na poĹ‚udnie. Nagle patrzÄ…: drogowskaz: EĹ‚k – 20 km . No i ci co umieli czytać zaĹ‚oĹĽyli EĹ‚k, a ci niepiĹ›mienni poszli dalej i zaĹ‚oĹĽyli SuwaĹ‚ki.

Comments are closed.