Gastronomia podczas lockdownu nie powinna płacić za koncesje na alkohol.

Podjęcie uchwały pomoże uratować przed zamknięciem ełckie lokale gastronomiczne, które istotnie wpływają na wzbogacenie oferty turystycznej miasta Ełk.

Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Ełk z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wszystko z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r.

Taki właśnie zapis umieściliśmy w projekcie uchwały, który złożyliśmy dziś rano w biurze rady. Przygotowaliśmy projekt wzorując się na naszym koledze z Polski 2050 z łodzi, który jako pierwszy złożył podobną propozycję w swoim mieście.

Obostrzenia sanitarne i ograniczenia działalności gospodarczej wprowadzone przez rząd związane z walką z pandemią COVID-19 ograniczyły lub wręcz uniemożliwiły na pewien czas prowadzenie działalności gospodarczej. Na terenie Ełku dotyczy to zwłaszcza lokali gastronomicznych.

Wielu przedsiębiorców tej branży znalazło się w bardzo trudnym położeniu. Ze względu na konieczność zamknięcia lokali gastronomicznych przedsiębiorcy nie mają możliwości korzystania z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Nie korzystanie z posiadanych zezwoleń nie zwalnia ich jednak z opłacania opłaty za korzystanie z zezwoleń, płaconych gminom.

Podjęcie uchwały pomoże uratować przed zamknięciem ełckie lokale gastronomiczne, które istotnie wpływają na wzbogacenie oferty turystycznej miasta Ełk.

Ponadto, mamy nadzieję, pozwoli uratować wiele miejsc pracy.