Koperta Życia

Na ostatniej sesji Klub Radnych „Polska2050” wystąpił z kilkoma inicjatywami, wśród których był także wniosek o to, aby Gmina Miasto Ełk przystąpiła do akcji „Koperta Życia”.