Koperta Życia

Na ostatniej sesji Klub Radnych „Polska2050” wystąpił z kilkoma inicjatywami, wśród których był także wniosek o to, aby Gmina Miasto Ełk przystąpiła do akcji „Koperta Życia”.

Na ostatniej sesji Klub Radnych „Polska2050” wystąpił z kilkoma inicjatywami, wśród których był także wniosek o to, aby Gmina Miasto Ełk przystąpiło do akcji „Koperta Życia”.

Akcja ta skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel.

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Na lodówce powinna znajdować się naklejka lub magnes z informacją o „Kopercie Życia”.

Ponadto informacje z koperty życia powinny być zapisane na ełckiej Karcie Seniora. Karta zawiera chip z danymi medycznymi, na który można nagrać za pomocą bezpłatnej aplikacji SMARTICE informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i uczuleniach oraz kontaktach do najbliższych. Ratownik w prosty sposób odczyta zapisane w karcie dane, co ułatwi mu udzielenie pierwszej pomocy.

Uważamy, iż rozpropagowanie akcji na terenie miasta przyczyni się do uratowania życia wielu naszych mieszkańców.

Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.