Jakie zadania zapisano w budżecie miasta na rok 2020 na osiedlach Konieczki i Północ II?

Uchwalenie przyszłorocznego budżetu miasta, w porównaniu do roku poprzedniego, przebiegło sprawniej i radni już na grudniowej sesji zatwierdzili plan finansowy Ełku na rok 2020.

Nie jest to łatwy budżet. Zdominowany jest wielkimi i kosztownymi inwestycjami, takimi jak chociażby rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 na osiedlu Jeziorna, I etap modernizacji ul. Norwida, czy budową budynków komunalnych na ul. Kolejowej.

I niestety przeprowadzimy te inwestycje w sytuacji utraty znacznej części dochodów miasta spowodowanej decyzjami administracji rządowej.

Niemniej trochę będzie się działo i na Konieczkach, i na osiedlu Północ II.

Zatem, co ciekawego znalazło się w dziale inwestycje w północnej części miasta?

 • Najważniejsze i najkosztowniejsze będą inwestycje termomodernizacyjne.

Objęte nimi będą dwie placówki oświatowe na Konieczkach:

 1. Przedszkole „Słoneczna Ósemka” na ul. Dobrzańskiego 3.
 2. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II na ul. Piwnika Ponurego 1.

oraz dwie placówki oświatowe na osiedlu Północ II:

 1. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” na ul. Kajki 8a.
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza na ul. Grodzieńskiej 1.

Zakres prac będzie szeroki, m.in. budynki zostaną docieplone, wymienione zostaną drzwi i okna, w niektórych miejscach zmodernizowane zostaną węzły ciepłownicze.

Po zakończeniu prac z pewnością będzie znacznie cieplej i taniej w utrzymaniu.

 • Rozpocznie się realizacja projektu pn. „Transgraniczna społeczność zrozumienia” w ramach którego ma zostać zagospodarowany teren przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II na osiedlu Konieczki.

Planowana inwestycja to m.in. utworzenie Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2020 – 2021. Ogród powstanie w rok 2021 – o ile przejdzie pozytywną ocenę, gdyż miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Polska – Litwa.

Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to szacowana wartość inwestycji wyniesie 1.633 tys. złotych, w tym dofinansowanie 85 proc.

 • W Szkole Podstawowej nr 9 realizowany będzie projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry nauczycielskiej” o wartości przeszło 135 tys. złotych.

W ramach projektu nasi nauczyciele wyjadą zdobywać doświadczenie w szkołach partnerskich znajdujących się we Włoszech, Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec i na terenie Czech.

Projekt potrwa dwa lata i zostanie w całości sfinansowany ze środków unijnych.

 • Realizowany będzie projekt pn. „Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne” o wartości 104 tys. złotych.

W ramach realizacji zadania nowe wyposażenie trafi zarówno do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II na Konieczkach, jak i do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza na osiedlu Północ II.

 • W przyszłym roku przygotowany zostanie projekt przebudowy ul. Sikorskiego.

Nasi radni bardzo zabiegali o powstanie dwóch projektów:

 1. Przebudowy skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Bahrkego – ze względu na uciążliwość wyjazdu z osiedla Konieczki.
 2. Projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sikorskiego – tak, aby ścieżki rowerowe na osiedlach Konieczki i Północ II miały połączenie z miejską siecią ścieżek rowerowych.

Powstanie projektu przebudowy całej ul. Sikorskiego uwzględnia wnioski naszych radnych.

 • W 2020 roku wyjaśni się, czy będzie realizowana inwestycja z dofinansowaniem unijnym związana z powstaniem Parku na osiedlu Konieczki.

Inwestycja znalazła się w przyszłorocznym budżecie miasta, ale jej realizacja uzależniona jest od decyzji o dofinansowaniu. Na razie, mimo iż projekt przeszedł pozytywną ocenę, znalazł się na liście rezerwowej. Ostateczna decyzja zostanie podjęta najprawdopodobniej w połowie roku.

Wartość inwestycji wynosi 4.419 tys. złotych, a wysokość ewentualnego dofinansowania aż 90 proc.

 • Wykonana zostanie dokumentacja projektowa odwodnienia osiedla Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ul. Okulickiego i ul. Bora Komorowskiego w stronę rzeki Ełk.

Wykonanie dodatkowego kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z osiedla staje się pilne nie tylko w związku z rozrostem osiedla, ale także z uwagi na awaryjność obecnego systemu odwodnienia.

 • Na przyszły rok zapisano też kwotę 250 tys. złotych na rozpoczęcie inwestycji związanej z zagospodarowaniem bajorka na osiedlu Północ II.

Inwestycja ta znalazła się w budżecie miasta dzięki uporowi radnych z okręgu, w tym naszych radnych.

Co można zrobić za tę kwotę? Na pewno nowy chodnik, ławki, być może nowe nasadzenia drzew i roślin ozdobnych.

 • W budżecie miasta pierwotnie znalazła się także inwestycja związana z dalszą modernizacją ul. Kolonia na osiedlu Konieczki.

Chodzi o odcinek drogi od ronda przy obwodnicy do granic miasta w kierunku na Miluki. Na razie z uwagi na niejasności związane z realizacją tego zadania zostało ono usunięte z budżetu, ale z pewnością nie jest to decyzja ostateczna.