Ograniczyć CO2

CO2Rada Miasta Ełk podjęła uchwałę o udziale naszego miasta w europejskiej inicjatywie pod nazwą Porozumienie miedzy burmistrzami. Inicjatywa ta ma na celu zachęcenie samorządów lokalnych Unii Europejskiej do aktywnych wysiłków dla ochrony powietrza i klimatu Ziemi.

.

Dotychczas prawie 100 miast, w tym 15 stolic wyraziło swoje poparcie dla tego porozumienia. Miasta i regiony przystępujące do Porozumienia formalnie deklarują, że zredukują emisję CO2 o więcej niż 20 proc. Każde z miast ma stworzyć konkretny plan działania w zakresie zrównoważonego zarządzania energią w perspektywie do 2020 roku – z przeznaczeniem na to konkretnych środków.

Taki plan jest w Ełku praktycznie przygotowany, więc należy spodziewać się, że będzie realizowany. To niewątpliwie pociągnie za sobą wydatki. Jak duże i czy miasto na to stać? Nie wiem. Nie są uwzględnione w wieloletnim planie finansowym miasta. Trzeba o to zapytać urzędników w ratuszu. Myślę jednak, że jak będzie taka potrzeba miasto znajdzie pieniądze na ten cel.

Według mnie – i nie jest to tylko moje zdanie, ale także niektórych radnych Platformy – najlepszym sposobem dbania o powietrze w naszym mieście jest sadzenie drzew. W Ełku w tym zakresie robi się wiele, ale moim zdaniem można dużo więcej. Mnóstwo jest miejsca na ełckich trawnikach, pełno jest na naszych osiedlach niezagospodarowanych użytków, które aż się proszą o jakieś drzewko.