Będziemy stale badać jakość ełckiego powietrza

Już kilkukrotnie pisałem, że zimą w Ełku powietrze nie jest tak czyste jakby mogło wydawać się mieszkańcom zielonych Mazur. Sporadyczne badania jakości powietrza wykazywały bowiem, iż w naszym mieście normy najbardziej szkodliwych i toksycznych pyłów PM 2,5 oraz PM 10 są wielokrotnie przekraczane. Winne temu są głównie przydomowe piece i kotły węglowe, które to mają …

Ełckie pomniki przyrody

Ilu z nas mieszkańców wie, gdzie rosną w Ełku pomniki przyrody? Z pewnością uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku, ale wiedza o nich wśród innych mieszkańców naszego miasta jest raczej znikoma. A szkoda. W Ełku jest aktualnie dziewięć pomników przyrody: trzy klony, cztery dęby i dwa buki. Najbardziej okazałe są dwa …

Szkoda drzew

Kilkadziesiąt, ładnych, starych drzew rosnących od lat nad rzeką zostało ostatnio wyciętych przez prywatnego właściciela działki. Na pewno drzewa wycięto zgodnie z prawem, z pewnością właściciel ma jakiś konkretny pomysł związany ze swoją własnością i prawdopodobnie drzewa w jego realizacji przeszkadzały … niemniej serce boli jak widzi się takie spustoszenie. Stare drzewa czasem trzeba wycinać, …

Sami siebie trujemy

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że im dłużej oddychamy trującym powietrzem, tym krócej żyjemy. Okazuje się, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. W wielu miastach, także niestety i w Ełku, stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)piranu znacznie przekracza dopuszczalne normy. Niemal żadne miasto w Polsce nie spełnia unijnych norm …

Depopulacja

Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział, że zamierza zlecić wybicie wszystkich dzików w całym województwie podlaskim. Ma to związek z epidemią afrykańskiego pomoru świń i wykryciem trzeciego ogniska tej choroby u zwierząt hodowlanych. Szef resortu rolnictwa chce, żeby jego wnioskiem o wybicie dzików zajął się rząd. Wypowiedź ministra Sawickiego skomentował Włodzimierz Cimoszewicz: „Kowal zawinił, Cygana powiesili„. To nie „polskie” dziki roznoszą …