Jak zmniejszyć zaległości za czynsz

odawedywmaodsniezanie-027Władze miast szukają metod, które zwiększyłyby efektywność ściągania zaległości czynszowych za mieszkania komunalne.

Jak podaje Rzeczpospolita w Gdańsku lokator takiego mieszkania może odpracować zaległości w czynszu. Można odpracowywać nie tylko własne długi, ale także długi członków rodziny. Takie zatrudnienie można znaleźć przy pracach porządkowych, remontowych, a także przy prostych pracach biurowych. Stawka wynosi 10 zł za godzinę pracy.

Aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem do umowy najmu sporządza się aneks, który mówi, że zapłata czynszu może mieć także formę świadczenia rzeczowego. Pozwalają na to zapisy art. 453 i 659 § 2 kodeksu cywilnego. Rodzaj, rozmiar i wartość czynności świadczonych przez najemcę są następnie określane w załączniku do tego aneksu. Później miasto podpisuje z dłużnikiem porozumienie.

Osoby, które chcą odpracować dług, obawiały się, że będą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych od tego, co odpracują. Dlatego gdański UM wystąpił o interpretację podatkową. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku odpowiedział urzędowi, iż u najemców w związku z odpracowywaniem zaległości czynszowych nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, a co za tym idzie, płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczek na PIT.

Możnaby ten pomysł zaszczepić także w Ełku, może nie byłoby wówczas problemu z odśnieżaniem ulic i chodników.