Program estetyzacji miasta

olsztynWładze Olsztyna opracowały założenia „Programu estetyzacji miasta” który – w ich ocenie – jest manifestem zmian, niezbędnych dla poprawy ładu przestrzennego Olsztyna. Stworzenie kompleksowej strategii według autorów programu daje szansę na ograniczenie bałaganu w przestrzeni publicznej miasta i pozwoli w przyszłości wypracować, rozpoznawalną przez turystów, niepowtarzalną markę Olsztyna.

Program m.in. zawiera zasady dotyczące umieszczania reklam, stworzenia jednolitego systemu informacji miejskiej czy strategii meblowania miasta. Wstępnie podzielono Olsztyn na cztery strefy – przyrodniczo-rekreacyjną, nowoczesną, historyczną i Stare Miasto. Dla przykładu w „historycznym” śródmieściu miałby obowiązywać jeden wzór tzw. mebli miejskich – ławki, latarnie czy barierki, stylizowane na zabytkowe i utrzymane w czerni lub graficie.

Urzędnicy magistratu oceniają, że samo stworzenie systemu informacji miejskiej, czytelnych znaków i tablic informacyjnych, będzie kosztować ok. 10 mln zł i potrwa kilka lat. W ciągu najbliższych miesięcy zaplanowano cykl konsultacji społecznych, na które zapraszani będą przedsiębiorcy, plastycy, urbaniści i zwykli mieszkańcy. Wypracowane na tych spotkaniach koncepcje, w formie uchwał, ma zaakceptować w połowie roku rada miasta.

Nie sądzę, aby Ełk stać było w obecnym czasie na realizację podobnego programu. Można by natomiast pomyśleć o stworzeniu jakiegoś programu, który koncentrowałby się na poprawie „urody” miasta. Myślę, że mieszkańcy Ełku mają świetne pomysły na to co zrobić, niekoniecznie dużym kosztem, aby nasze miasto było jednym z piękniejszych miast w Polsce.