Polskie samorządy tracą miliony złotych

windykacja_naleznosci2Według NIK polskie samorządy tracą rocznie miliony złotych przez nieprecyzyjne zapisy prawa i bezczynność urzędników. Brak jest bowiem skutecznej kontroli stanu należności, terminowości wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych, często brak jest wewnętrznych regulacji w zakresie kontroli i odzyskiwania należności.

Urzędy stosują także najłatwiejsze środki egzekucyjne – sposoby egzekucji ograniczają się najczęściej do zajęcia części płac lub świadczeń emerytalno-rentowych, rzadko sięga się po inne wierzytelności, ruchomości (np. środki transportu) i nieruchomości.

NIK wskazuje ponadto, że chociaż niezbędne jest stałe kontrolowanie stanu należności, urzędy wykorzystują systemy informatyczne do ich ewidencjonowania jedynie w teorii przez co bardzo często doprowadza się do sytuacji, w których należności ulegają przedawnieniu. Słaba skuteczność ściągania podatków i opłat to mniejsze dochody własne samorządów, więc także mniejsze możliwości finansowania lokalnych inwestycji.