Dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Podobnie jak było to w roku ubiegłym Powiat przekaże środki miastu Ełk na zadanie z zakresu kultury związane z prowadzeniem biblioteki miejskiej. Kwota dotacji wyniesie ponownie 10 tys. zł i ma być przeznaczona na zakup nowych książek.

Zarząd koła ełckiej Platformy Obywatelskiej zwrócił się do Radnych Powiatowych oraz Starosty Ełckiego, aby w miarę możliwości kwotę tę zwiekszyć – najlepiej podwoić.

Miejska Biblioteka Publiczna jest bowiem jedną z najważniejszych placówek kulturalnych w Ełku. Pełni także bardzo ważne funkcje edukacyjne. Rozwój działalności biblioteki jest bardzo ważny dla ełckiej PO, która w programie na lata 2010 – 2014 zobowiązała się do wspierania tej instytucji. Marzeniem jest taka sytuacja, aby placówka ta mogła prowadzić także własną działalność wydawniczą.