Zmiany w obowiązku posiadania NIP

PrawoRząd zdecydował, że od 1 stycznia 2012 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania NIP przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej i nie płacące podatku VAT.

Osoby takie posługiwałyby się tylko numerem PESEL – taki komunikat podało Centrum Informacyjne Rządu.

Ponadto firmy, które nadal będą musiały się posługiwać numerem NIP, będą go dostawały od 1 stycznia 2011 roku od ręki, a nie jak dotąd, na drodze decyzji administracyjnej.

„Planuje się też, że 1 lipca 2011 roku ruszy Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał daneewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Usprawni to i przyspieszy rejestrację podmiotów gospodarczych i nadawanie NIP” – pisze w komunikacie CIR.

To dobre zmiany, oby tylko nie skończyło się na komunikatach jak to już wcześniej bywało  w naszym kraju.