Skuteczność prawa

Oddam szczeniaka, cudowny, rasy labrador, za darmo! Piesek jest bardzo emocjonalnie przywiązany nie tylko do ludzi ale także do swojej obroży i niestety nie można ich rozdzielić, gdyż może to odbić się na jego zdrowiu. Ale nie ma problemu. Mogę ją sprzedać. Cena 850zł. Od kilku dni obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Zakazuje ona …

Będą wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i utrzymaniu porządku w gminach został przygotowany w ramach prac Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, w których uczestniczyły organizacje zajmujące się ochroną ich praw. Ustawa przewiduje zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności (obecnie jest to rok), a za znęcanie się ze szczególnym …

Nowelizacja zasad wygaszania mandatów samorządowców

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego wprowadzającą zmiany w zasadach wygaszania mandatów samorządowców. Według nowelizacji, wygaśnięcie mandatu radnego z powodu śmierci lub pisemnego zrzeczenia się mandatu, stwierdzać ma komisarz wyborczy w drodze postanowienia, w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Obecnie decyzję podejmuje, niezależnie od przyczyn, organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Teraz nowelizacja trafi do …

Dieta

Zgodnie z przepisami, dieta to rekompensata za utracony zarobek w miejscu pracy radnego. Zasady ustalania diet dla radnych określa art. 25 ust. 4 – 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz jego odpowiedniki zawarte w ustawach o samorządzie powiatowym oraz województwa … tyle teoria. W praktyce jednak rzadko zdarza się, aby pracodawca wyliczał dokładnie ile czasu nie było radnego czy radnej w pracy i na …