Zmiany w samorządach coraz bliżej

W grudniu trafi do Sejmu prezydencki projekt zmian w samorządach. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości udziału mieszkańców w działalności samorządu. Chodzi m.in. o wyposażenie obywateli w inicjatywę uchwałodawczą czy o możliwość udziału mieszkańców w dyskusji nad przygotowanymi uchwałami, czyli w wysłuchaniu obywatelskim. Projekt daje też możliwość korzystania z interpelacji obywatelskiej.

Prezydencka propozycja zawiera też rozwiązania usprawniające współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego. Mowa tu o tworzeniu zespołów współpracy terytorialnej. W projekcie zapisano, że miałyby one osobowość prawną. W ocenie kancelarii prezydenta to rozwiązanie mogłoby pozwolić na lepszy i bardziej efektywny transfer środków finansowych na rzecz takich zespołów. Projekt daje możliwość powoływania konwentów powiatowych i wojewódzkich, a także dobrowolnych forów powiatowych „dla dyskutowania spraw, które mogą dotyczyć kwestii polityki powiatu”.

Projekt ma też na celu usprawnienie „bieżącego zarządzania gminą”; wprowadza ponadto nową formułę absolutorium. Według projektu, nowe absolutorium miałoby przypominać model funkcjonujący w obszarze prawa handlowego – w zarządach określonych kategorii spółek prawa handlowego.

Projekt zakłada także wprowadzenie obowiązku podawania do publicznej wiadomości projektów uchwał za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (co jest już robione w Powiecie Ełckim) oraz wprowadzenie zasady imiennego głosowania radnych oraz zapisy o możliwości łączenia mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta z mandatem senatora.

Prezydencki minister Olgierd Dziekoński zapowiedział, że w kancelarii będą kontynuowane prace nad kolejnymi propozycjami zmian w samorządach, przedstawionymi prezydentowi przez środowisko samorządowe w tzw. białej księdze.