Wydatki samorządów na promocję

monety_3_0Ministerstwo Finansów poinformowało, że w latach 2005 – 2009, aż pięciokrotnie wzrosły wydatki na promocję – z 109 mln zł na 570 mln zł. W bieżącym roku te wydatki będą jeszcze większe i wyniosą 651 mln zł.

Średnio w 2009 roku każda gmina wydała na ten cel ponad 85 tys. zł, miasta na prawach powiatu – 4 mln zł, powiat – 147 tys. zł, województwo – 3,6 mln zł. A ile w naszych samorządach?

W budżetach roku 2009 w pozycji promocja zawarte były następujące kwoty: Gmina Ełk – 110.849,52zł – w sumie w granicach przyzwoitości, miasto Ełk – 895.731zł – patrząc na średnią miast na prawach powiatu to wydaje się to śmiesznie mało, tyle że Ełk nie jest na prawach powiatu. Trudno wiec tę kwotę skomentować. Powiat ełcki – 132.512,00zł – trochę poniżej średniej krajowej.

Należy także pamiętać, iż wydatki promocyjne „pochowane są” w różnych pozycjach budżetu takich jak m.in. realizacja przeróżnych programów, wydatki jednostek podległych itd.