Zanim zacznie się dyskusja – jak to jest z tymi cenami za wodę i ścieki?

Już za tydzień może się na Komisji Mienia Komunalnego trochę „zagotować”. Otóż rada miasta będzie dyskutować nad planowanym w Ełku wzrostem cen wody i ścieków. Jednak zanim zacznie się na ten temat rozmowa, warto zajrzeć do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. I tu na wstępie najważniejsze – organy gminy/miasta nie określają stawek za wodę …

„Wycisnąć” podatników

„Należy zmienić tok myślenia w sprawie kontroli podatkowych – nie ma kontroli w celach prewencyjnych, kontrola ma przynosić wpływy budżetowe” Taką m.in. informację możemy przeczytać w notatce ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Finansów i izb skarbowych. Przedstawiciele resortu finansów zagrozili jednocześnie, że skarbówki, które będą miały najwyższy procent negatywnych kontroli w skali kraju (czyli takich, które …

Budżet miasta roku 2015

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta przyjęty został plan finansowy Ełku na przyszły rok. Było spokojnie. Budżet został „przemaglowany” merytorycznie wzdłuż i wszerz na komisjach, więc na samej sesji nie było już oratorskich popisów i „poszło” bardzo sprawnie. Osobiście uważam, iż jest to dobry budżet na taki rok, jakim będzie najbliższe 12 miesięcy – czyli czas, …

Mniejsze dochody gmin w 2012 roku

O 660 mln zł mniej, niż planowało Ministerstwo Finansów, w 2012 r. trafiło do gmin z podatku PIT – informuje „Rzeczpospolita”. Zamiast 24 mld zł do gminnych budżetów wpłynęło niecałe 23,4 mld z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zapewniają gminom w sumie 30 proc. dochodów. W kryzysowym roku 2013 może być jeszcze …

Trudny rok 2013

Nie jest odkryciem stwierdzenie, że rok 2013 nie zapowiada się optymistycznie dla polskiej gospodarki. Produkcja spada, bezrobocie rośnie, dochody budżetu maleją. Finanse państwa, finanse samorządów z coraz większym trudem bronią się przed kryzysem. W bardzo trudnych gospodarczo warunkach przyjdzie więc działać w roku 2013 i być może najbliższych kilku latach samorządom. Prognozy makroekonomiczne są bezwzględne. Przewidywany …

Nadszedł czas na wegetację?

W samorządach trwają prace przygotowawcze do budżetu na przyszły rok.  Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przygotowuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt / burmistrz / prezydent / zarząd powiatu) i przedkłada go radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu musi być też zaopiniowany przez …

Budżet obywatelski

O budżecie obywatelskim pisał już Romuald Baranowski na stronie Dobrego Ducha, ale z uwagi na fakt, iż coraz więcej miast myśli nad jego wprowadzeniem, warto szerzej wrócić do tematu. We wdrażaniu budżetu obywatelskiego pionierem był Sopot. W tym mieście na to rozwiązanie przeznaczono w br. kwotę 5 mln złotych. Z tych pieniędzy wybudowano m.in. nowy chodnik …

„Płodny” radny, czyli zabawa z absolutorium

W tym tygodniu upływa ostateczny czas udzielania lub nie absolutorium dla sprawujących władzę wykonawczą w jednostkach samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym kompetencja ta należy wyłącznie do radnych. Udzielenie absolutorium wyraża akceptację działalności finansowej oraz uznanie jej za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń. Absolutorium jest ściśle budżetową instytucją badającą związek …