Zanim zacznie się dyskusja – jak to jest z tymi cenami za wodę i ścieki?

lsm-kran-wodaJuż za tydzień może się na Komisji Mienia Komunalnego trochę „zagotować”. Otóż rada miasta będzie dyskutować nad planowanym w Ełku wzrostem cen wody i ścieków.

Jednak zanim zacznie się na ten temat rozmowa, warto zajrzeć do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

I tu na wstępie najważniejsze – organy gminy/miasta nie określają stawek za wodę i ścieki, a jedynie dokonują weryfikacji poprawności ich ustalania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne!

Zatem warto pamiętać, iż stawki opłat za wodę i ścieki ustala w Ełku PWiK, a nie prezydent czy rada miasta!

Jaka jest więc procedura?

PWiK w określonym ustawowo terminie przesyła prezydentowi miasta stosowny wniosek zawierający propozycje nowych taryf za wodę i ścieki. Bowiem zgodnie z art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pierwszym etapem procedury zatwierdzania taryf polega na ich weryfikacji przez organ wykonawczy gminy .

Prezydent sprawdza, czy przedłożone taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz weryfikuje koszty wykazane przez przedsiębiorstwo pod względem celowości ich ponoszenia. Jeżeli coś jest niejasne, PWiK musi uzupełnić braki lub przesłać dodatkowe uzasadnienie  – ale praktyka wykazuje, że to raczej formalność.

Następnie prezydent przesyła, wraz ze swoim uzasadnieniem, zweryfikowane pod kątem prawnym taryfy do zatwierdzenia przez radę miasta. Rada w głosowaniu jedynie tylko potwierdza „konstrukcję” taryfy jako zgodnej z prawem.

Co ważne w sytuacji niepodjęcia przez radę uchwały o zatwierdzeniu taryf, np. na skutek braku wymaganej większości głosów, następuje skutek prawny określony w art. 24 ust. 8 ustawy, tj. wejście zweryfikowanych taryf w życie po upływie 70 dni od złożenia przez przedsiębiorstwo stosownego wniosku.

Krótko mówiąc, jeśli radni „nie klepną” tych zweryfikowanych taryf, które trafią do nich od prezydenta, to i tak zmiany wejdą w życie – będą obowiązywać te zaproponowane przez Spółkę!

Nie trzeba chyba dodawać, iż głosowanie „przeciw”, to w obecnej konstrukcji prawnej nie tyle protest przeciw podniesieniu opłat tylko uznanie, że prezydent nie dokonał prawidłowej oceny i weryfikacji taryfy opłat za wodę i ścieki proponowanej przez PWiK.

Czy radni mogą zaproponować mniejsze stawki niż w propozycji przedsiębiorstwa? Otóż nie!

Rada miasta nie posiada kompetencji do ingerowania w wysokość cen i stawek opłat zawartych w taryfach!

Rada może natomiast zaproponować dopłatę z budżetu miasta, np. w wysokości proponowanej podwyżki, ale to właściwie będzie oznaczać albo podwyżkę lokalnych podatków (najpewniej), albo brak jakichś inwestycji. Lepiej o tym rozwiązaniu zapomnieć, bo jest dla mieszkańców Ełku niekorzystne.

PWiK jest firmą, której właścicielem jest miasto, więc czy organy wykonawcze miasta nie mają choć pośredniego wpływu na decyzje zarządu Spółki? To otwiera pole do dyskusji, ale o tym może w następnym wpisie.