Jak oszczędzać wydatki w trudnych czasach?

We wszechobecnym kryzysie  każda organizacja gospodarcza, w tym także, a może przede wszystkim, jednostki samorządu terytorialnego, muszą zdawać sobie sprawę z konieczności oszczędzania. Wszyscy zadają sobie to mniej więcej to samo pytanie: czy są sposoby na osiąganie tych samych rezultatów za mniejsze pieniądze, albo lepszych rezultatów za takie same pieniądze? Jednym ze sposobów podniesienia efektywności …

Jak oszczędzać w oświacie?

Gdy samorządy zarzucają ministerstwu, że przekazują zbyt małą subwencję oświatową, zazwyczaj słyszą, iż mamy kryzys, wszystkim jest ciężko, a jeśli nie starcza, znaczy że jest zła sieć szkolna. Inaczej mówiąc – jak wam ciężko nie ma wyjścia, trzeba zamykać szkoły. W br. ma być zamkniętych aż 800 szkół (według wyliczeń ZNP nawet 1.000!). Nie ma więc …

Jestem lokalnym patriotą, płacę podatki tam, gdzie mieszkam

Nic nie boli, nic nie kosztuje, nie jest skomplikowane, a może przynieść poprawę komfortu i jakości życia w najbliższym otoczeniu. Tak oto starostwo powiatowe w Olsztynie zachęca mieszkańców podolsztyńskich gmin, by poprzez meldunek w miejscu faktycznego zamieszkania płacili podatki na rzecz własnego samorządu. Hasło akcji to „Jestem lokalnym patriotą, płacę podatki tam, gdzie mieszkam”. Mowa …

W Olsztynie już szukają oszczędności

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz  zapowiada, że powstanie społeczna rada, która oceni, które festiwale, imprezy czy koncerty są dla miasta priorytetowe i zasługują na finansowanie z budżetu miasta. Obiecuje, że na nowo zostanie przemyślana strategia promocyjna miasta. Co prawda robi wrażenie liczba imprez, czym chwali się Ratusz, ale ich jakość niekoniecznie zachwyca, a ponadto pochłania stanowczo …

Ograniczanie deficytu samorządów

Ministerstwo finansów przedstawiło projekt ustawy określającej dopuszczalne zadłużenie gmin, powiatów i województw. Zgodnie z nim, suma deficytów poszczególnych JST i ich związków oraz wyników poszczególnych samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych na dany rok budżetowy nie może być wyższa docelowo niż 8 mld zł. Wyjątkiem mają być lata 2012 i 2013, kiedy to …

Budżety do korekty

6 grudnia rząd przyjął projekt budżetu, który przewiduje, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc. PKB. Pierwotnie planowano znacznie optymistyczniej i niestety samorządy przy konstruowaniu swoich budżetów przyjęły te optymistycznae założenia, jakie otrzymały z resortu finansów. Czy w związku z nowym projektem budżetu państwa, niezbędna będzie korekta budżetów samorządowych? Moim zdaniem prędzej, czy …

Komu podwyżkę?

Ministerstwo finansów, w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej, zaproponowało zamrożenie w 2012 roku waloryzacji kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.  Ma ona wynieść 1.766,46 zł. Resort finansów nie przewiduje też jej waloryzacji w przyszłym roku. Ktoś zapyta i co z tego? Ano to, że taka informacja dotyczy włodarzy naszych samorządów. Zgodnie z ustawą o …

Nadwyżka operacyjna

Nadwyżka operacyjna – to słowo klucz do konstruowania przyszłorocznego budżetu przez samorządy. Nadwyżkę, czyli przewagę dochodów bieżących nad wydatkami, miasta i gminy powinny wypracować jak najwyższą. Na jej bowiem podstawie zostanie ustalony nowy wskaźnik zadłużenia, który od 2014 roku będzie określany indywidualnie dla każdej gminy, miasta, powiatu i województwa. Do jego opracowania będą brane pod uwagę …