Trudny rok 2013

Nie jest odkryciem stwierdzenie, że rok 2013 nie zapowiada się optymistycznie dla polskiej gospodarki. Produkcja spada, bezrobocie rośnie, dochody budżetu maleją. Finanse państwa, finanse samorządów z coraz większym trudem bronią się przed kryzysem. W bardzo trudnych gospodarczo warunkach przyjdzie więc działać w roku 2013 i być może najbliższych kilku latach samorządom. Prognozy makroekonomiczne są bezwzględne. Przewidywany …

Nadszedł czas na wegetację?

W samorządach trwają prace przygotowawcze do budżetu na przyszły rok.  Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przygotowuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt / burmistrz / prezydent / zarząd powiatu) i przedkłada go radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu musi być też zaopiniowany przez …

Budżet obywatelski

O budżecie obywatelskim pisał już Romuald Baranowski na stronie Dobrego Ducha, ale z uwagi na fakt, iż coraz więcej miast myśli nad jego wprowadzeniem, warto szerzej wrócić do tematu. We wdrażaniu budżetu obywatelskiego pionierem był Sopot. W tym mieście na to rozwiązanie przeznaczono w br. kwotę 5 mln złotych. Z tych pieniędzy wybudowano m.in. nowy chodnik …

„Płodny” radny, czyli zabawa z absolutorium

W tym tygodniu upływa ostateczny czas udzielania lub nie absolutorium dla sprawujących władzę wykonawczą w jednostkach samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym kompetencja ta należy wyłącznie do radnych. Udzielenie absolutorium wyraża akceptację działalności finansowej oraz uznanie jej za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń. Absolutorium jest ściśle budżetową instytucją badającą związek …