Budżet miasta roku 2015

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta przyjęty został plan finansowy Ełku na przyszły rok.

Było spokojnie. Budżet został „przemaglowany” merytorycznie wzdłuż i wszerz na komisjach, więc na samej sesji nie było już oratorskich popisów i „poszło” bardzo sprawnie.

Osobiście uważam, iż jest to dobry budżet na taki rok, jakim będzie najbliższe 12 miesięcy – czyli czas, w którym dopiero w fazie „rozruchu” jest kolejny okres finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Wiadomo bowiem, że realne możliwości skorzystania z tych pieniędzy będą dopiero na przełomie 2015/2016 roku.

Dlatego też, budżet ten niejako przygotuje nasze miasto do wchłonięcia kolejnej porcji unijnych dopłat. Nie ma w nim jakichś wielkich inwestycji – te które znajdują się w planie finansowym miasta są dobrze przemyślane – nastawiony jest bardziej na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej pod zadania, które realizowane będą dopiero w następnych latach.

Generalnie zapowiada się, że będzie to rok spokojnej pracy samorządu realizującego najważniejsze potrzeby jego mieszkańców.