Wywiad z Kazimierzem Boguszem, Pełnomocnikiem ds. utworzenia muzeum w Ełku

Prezydent powołał Pana na Pełnomocnika ds. utworzenia Muzeum w Ełku. Czym zajmie się pełnomocnik?

Zadaniem pełnomocnika jest, najogólniej rzecz biorąc, zapewnienie realizacji projektu utworzenia w Ełku Muzeum zgodnie z zasadami zawartymi w prawie polskim przy uwzględnieniu opracowania Tomasza Sulewskiego „Analiza szans, możliwości i trybu realizacji Muzeum historycznego w Ełku”. W pierwszej kolejności chcę przede wszystkim skompletować zespół organizacyjny oraz nawiązać współpracę z osobami i instytucjami mogącymi wesprzeć moje działania. Już na początkowym etapie staram się myśleć o osobach, które stanowić będą mocne, profesjonalne zaplecze funkcjonowania muzeum. Następnym zadaniem do realizacji jest analiza możliwości pozyskiwania eksponatów oraz naturalnie, od samego początku inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów. Kolejnym z najbliższych zadań jest opracowanie głównych założeń treściowych wystawy oraz pierwszych wersji scenariusza i projektu wystawy.

Jak będzie wyglądało muzeum w Ełku?

Chciałbym, aby ełckie muzeum było placówka nowoczesną, żeby nie kojarzyło się z „kapciami”, zakurzonymi gablotkami i paniami-cerberami pilnującymi, aby, broń Boże, nie dotykać eksponatów. Na takie muzeum z całą pewności nie ma zapotrzebowania wśród mieszkańców naszego miasta, uczniów i nauczycieli naszych szkół ani tym bardziej wśród turystów. Muzeum Historyczne Ziemi Ełckiej ma być muzeum narracyjnym. Muzea narracyjne inaczej podchodzą do problematyki muzealnej niż muzea tradycyjne. Celem takiej placówki jest naturalnie ochrona pamiątek przeszłości, nie mniej jednak skupia się ono na edukacji odbiorców. Również widz jest traktowany inaczej niż w muzeum tradycyjnym. Podstawowym założeniem jest zaangażowanie gościa muzeum podczas zwiedzania. Muzeum narracyjne wykorzystuje również ogromne bogactwo środków – na widza oddziałuje nie tylko autentyzm obiektów, ale także światło, dźwięk, faktura użytych materiałów, konstrukcja plastyczna.

Mówi się o działalności edukacyjnej muzeum, czy jest szansa, że w przyszłości placówka zajmie się także działalnością wydawniczą?

Projekt Muzeum zakłada działalność wydawniczą. Muzeum powinno przecież prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę. Jednym z zadań muzeum jest też dokumentowanie i rejestrowanie zjawisk związanych z historią miasta. Dobry przykład daje chociażby Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wydające „Studia Angerburgica”.

Czy już znana jest jego lokalizacja?

Lokalizacja Muzeum związana jest z planami rewitalizacji ulicy Kościuszki. Muzeum planowane jest w jednym z obiektów powojskowych. Plusem takiej lokalizacji jest chociażby bliskość dworca kolejowego oraz Ełckiej Kolei Wąskotorowej – autentycznej atrakcji turystycznej miasta. Sam obiekt, którego „kandydatura” jest w tej chwili bardzo poważnie rozpatrywana daje duże możliwości wystawiennicze.

Jak jest finansowana taka placówka?

Jak już mówiłem musimy działać zgodnie z zasadami określonymi przez polskie prawo. Muzea w Polsce są finansowane z wpływów z prowadzonej działalności, dotacji od organizatora oraz ze środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych. Szalenie ważne jest w miarę szybkie przygotowanie pierwszej wersji projektu ekspozycji – jest to pierwsze namacalne „coś”, co można pokazać potencjalnym sponsorom. Ostateczne koszty zostaną ustalone po zakończeniu prac nad koncepcją ekspozycji głównej.

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję również

Rozmawiał: Robert Klimowicz