Od nas zależy kto będzie nami rządził

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w 1997r. znajduje się następujący zapis:

Art.33.1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.

2. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Czy udział kobiet w sferze życia publicznego uznany zostanie przez społeczeństwo za oczywisty i pożądany pokażą nam nadchodzące wybory.

W społeczeństwie polskim mimo równouprawnienia w dalszym ciągu dominującą rolę pełnią mężczyźni w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Zmiany wyrównawcze zachodzą bardzo powoli. Jeszcze do tej pory za tę samą pracę i na podobnym stanowisku mężczyzna zarabia więcej od kobiety. Sprawy te podnoszone są najczęściej przy okazji wyborów. Coraz więcej kobiet uczestniczy w wyborach, ale wciąż przeważają mężczyźni. Zajmują wyższe stanowiska w urzędach, w sejmie, czy senacie, są dyrektorami banków, przedsiębiorstw itp. Zmienia się jedynie sfera intelektualna. Coraz więcej kobiet zdobywa wyższe wykształcenie. Udowodniły, że mogą być zdolniejsze, dokładniejsze i bardziej precyzyjne od mężczyzn. W minimalnym składzie, ale pracują już na morzu, w powietrzu i w każdej instytucji na ziemi.

Największą jednak rolę pełnią w życiu rodzinnym, w wychowaniu dzieci. Rzadko zdarza się, że mężczyzna bierze urlop macierzyński.

W parlamencie przeważają mężczyźni , dlatego ustawy będą bardziej korzystne dla nich. Kobiety będą miały władczy głos, gdy zdobędą przynajmniej połowę ważnych stanowisk we wszystkich dziedzinach życia.

Okazją do zdobywania głosów przez kobiety są wybory do rad gmin, powiatów czy sejmików wojewódzkich, albo rad dzielnicowych. Kobiety są mniej odważne. Od społeczeństwa zależy czy wybiorą kobietę na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Zachęcam kobiety do licznego wzięcia udziału w wyborach. Od Was zależy kto będzie nami rządził.

Barbara Brodowska