Rondo im. Józefa Rejewskiego

Na wczorajszej sesji złożyłem wniosek o wprowadzenie do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na ul. 11-go listopada imieniem jednego z wybitniejszych Ełczan – Józefa Rejewskiego.

Józef Rejewski był wieloletnim, aktywnym samorządowcem. Po zmianach ustrojowych, po wyborach w 1990 roku został pierwszym przewodniczącym Rady Miasta Ełku. Później funkcję tę sprawował również w III kadencji. Był jednym z tych, którzy zbudowali samorząd w Ełku. W Radzie Miasta zasiadał nieprzerwanie od 1990 roku do końca 2004 roku.

Był również cenionym  lekarzem chirurgiem. W 1965 roku został kierownikiem Powiatowej Przychodni Obwodowej. W 1972 roku objął stanowisko zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgicznego szpitala miejskiego w Ełku, natomiast dwa lata później – kierownika Poradni Chirurgicznej. Niedługo potem pełnił obowiązki dyrektora ZOZ w Ełku. W 1989 roku wrócił do pracy na Oddział Chirurgii, gdzie zajmował stanowisko ordynatora.

Widząc również wyraźną potrzebę zmian w ełckiej służbie zdrowia, aktywnie wspierał inicjatywę budowy nowego szpitala miejskiego na os. Jeziorna.

Doktor Józef Rejewski zmarł 24 czerwca 2018 roku w wieku 83 lat. 

Miejmy nadzieję, że pozostali radni poprą tę propozycję. Myślę że przyszedł wreszcie czas, abyśmy nazywając ulice czy miejsca w Ełku zaczęli doceniać mieszkańców, którzy przyczynili się do rozwoju naszego miasta.

Będziemy w ten sposób przekazywać pamięć o nich następnym pokoleniom Ełczan.