Wojewoda wie lepiej

Olać-sejm-grafikaW ostatnich wyborach parlamentarnych obecny wojewoda warmińsko-mazurski „nie zaszalał” uzyskując słaby wynik wyborczy. Czy go to aż tak „ubodło”, że postanowił „utrzeć nosa” wyborcom?  

Gazeta Wyborcza informuje, iż PSL-owski wojewoda uważa niezgodne z prawem propozycje związane z inicjatywami uchwałodawczymi mieszkańców. Takie m.in. rozwiązanie chciał wprowadzić samorząd Olsztyna, który dążył do tego, aby mieszkańcy miasta mogli zgłaszać radnym swoje propozycje uchwał, jeśli byłyby poparte 150 podpisami.

Podobne zapisy dotyczące inicjatywy uchwałodawczej są w statucie naszego miasta, co także się nie podoba panu wojewodzie, który zaleca, aby zostały one w Ełku usunięte!

Zdaniem wojewody taki pomysł jest niezgodny z prawem, bowiem „konstytucja ani ustawa o samorządzie gminnym nie uwzględnia możliwości zgłaszania projektów uchwał przez mieszkańców. A skoro tak, to milczenie ustawodawcy w tej sprawie jest świadomą decyzją, więc jeśli prawo nic o tym nie mówi, to znaczy, że jest to zakazane” („Gazeta Wyborcza Olsztyn”, 15.03.2013).

Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że artykuł 118 ustęp 2 Konstytucji gwarantuje nam prawo do inicjatywy ustawodawczej, czyli prawo zgłaszania przez obywateli projektów ustaw (szczegółowy tryb takiego postępowania określa ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli). A skoro obywatele uzyskali konstytucyjne prawo do zgłaszania projektów ustaw dotyczących całego kraju, to dlaczego przez analogię nie mogliby zgłaszać projektów uchwał w sprawach dotyczących miast i wsi, w których mieszkają? Wygląda na to, że wojewoda wie lepiej.

Aktywne społeczeństwo, czego działacz PSL-u chyba nie rozumie, jest fundamentem ustroju demokratycznego. W demokratycznym kraju głos obywatela powinien być najważniejszy …. Niestety są politycy, którzy zwykle przypominają sobie o obywatelach przed wyborami, gdy potrzebują ich głosów. Widocznie są ludzie, na których i tak stosunkowo niewielu głosuje – więc postanowili „olać” tę grę pozorów.

Fot: pressmix.eu