Wybory w PO 2013

poRada Krajowa PO jednogłośnie przyjęła w sobotę regulamin wyborów wewnętrznych. Platforma od października br. do lutego 2014 r. będzie wybierać nowe władze w kołach, powiatach, regionach oraz władze krajowe, w tym przewodniczącego partii.

Zebrania członków kół, które wybierają władze koła i delegatów na zjazd w powiecie, mają odbyć się w dniach 1-31 października br. Zjazdy w powiatach zaplanowano na okres 15 listopada – 15 grudnia br., a w regionach – na 2 stycznia – 2 lutego 2014 r.

Konwencja krajowa PO ma odbyć się 16 lutego albo 23 lutego, wybierze m.in. nowy skład Rady Krajowej PO.

Na koniec wybrany zostanie przewodniczący partii. Wyboru dokonają wszyscy członkowie Platformy Obywatelskiej posiadających czynne prawo wyborcze.