Obietnice PiS – wydrukuj i zachowaj

pis-logo-prawo-i-sprawiedliwosc_19821229 „Nie słuchajcie państwo tego, co opowiadają, że się nie da w Polsce obniżyć wieku emerytalnego, że nie da się podnieść kwoty wolnej od podatku, bo się budżet zawali. To bzdury. Wystarczy zacząć naprawiać polską gospodarkę, a tak naprawdę pieniądze z tego systemu znajdą się natychmiast”.

Andrzej Duda

Gospodarka i rozwój

 • 1 bilion 400 mld zł na inwestycje (Jarosław Kaczyński: „Ja w tej chwili mówię bilion i 400 mld na inwestycje na uruchomienie polskiego kapitału prywatnego i infrastrukturę, na różne dziedziny życia gospodarki, na odnowę gospodarki morskiej, na rozwój różnych regionów„).
 • Repolonizacja banków (Marcin Mastalerek: „Trzeba konsekwentnie doprowadzić to tego, żeby jak największa część banków była w polskich rękach„).
 • Stuprocentowa amortyzacja wydatków inwestycyjnych.
 • Wejście w życie nowej regulacji gospodarczej będzie uzależnione od likwidacji co najmniej tak samo istotnej regulacji istniejącej.
 • Każda decyzja administracyjna podjęta z naruszeniem prawa z mocy prawa będzie nieważna.
 • Mieszkania w średniej cenie 2.500 zł/m kw. (Jarosław Kaczyński: „Potrzeba tanich mieszkań po 2,5, może po 3, ale najlepiej po 2,5 tys. zł za m kw. Takich, które można spłacać przez 20–30 lat, żeby raty były niskie„); budowa mieszkań dla młodych (Beata Szydło: „Tym, których nie będzie na to stać, ma pomóc państwo, które za darmo przekaże ziemię pod budowę nowych mieszkań, a ich spłacanie będzie rozłożone na lata„).

Przemysł

 • Zrównoważony rozwój Polski (Beata Szydło: „Co to znaczy? Że mieszkańcy każdej najmniejszej miejscowości mają mieć prawo do takiego życia, jak mieszkańcy wielkich aglomeracji„).
 • Reindustrializacja kraju, odbudowa przemysłu.
 • Budowa nowych elektrowni.
 • Niedopuszczenie do zamknięcia ani jednej kopalni, obecnie likwidowane mają być ponownie otwarte.
 • Reaktywacja stoczni, w tym głównie szczecińskiej (Andrzej Duda: „Musimy w naszym kraju odbudować nowoczesny przemysł morski”; Beata Szydło: „Warto mieć w Polsce stocznie i silne rybołówstwo. Trzeba doprowadzić do tego, żeby w polskich stoczniach były budowane statki, a polska bandera wróciła na morza„).
 • Renegocjacja pakietu klimatycznego.

Podatki

 • Uproszczenie podatków i ograniczenie kosztów dla pracowników, pracodawców i administracji.
 • 15-proc. CIT dla małych firm (do 1,2 mln euro obrotu rocznie).
 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł.
 • Obniżenie VAT do 22 proc. (z obecnych 23 proc.).
 • Zerowy VAT na ubranka dla dzieci (teraz 8 proc.).
 • Obłożenie wielkich sieci handlowych podatkiem obrotowym.
 • Obłożenie banków podatkiem od aktywów.
 • Poprawa ściągalności podatków (szczególnie CIT, VAT i akcyzy).
 • Likwidacja podatku od kopalin.
 • Pewność zatrudnienia (Andrzej Duda: „Żeby wreszcie większość znakomita pracowników w Polsce była objęta Kodeksem pracy, żeby ludzie mieli poczucie pewności zatrudnienia„).
 • Podwyżka wynagrodzeń (Andrzej Duda: „Trzeba zacząć prowadzić działania, które doprowadzą do podwyższenia wynagrodzeń w naszym kraju„).
 • Podwyższenie godzinowej stawki minimalnej dla pracowników do 12 zł za godz.
 • 1,2 mln nowych miejsc pracy dla młodych (poniżej 35. roku życia).

Zasiłki, emerytury i inne świadczenia

 • 500 zł zasiłku na dziecko (od drugiego poczynając).
 • Pomoc dla frankowiczów w przewalutowaniu kredytów z franków na złotówki na korzystnych warunkach.
 • Obniżenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn (zamiast 67 lat dla obu płci).
 • Podwyżka emerytur do kwoty minimum socjalnego (czyli z 880 zł do 1.078 zł).
 • Darmowe leki (z listy refundacyjnej) dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat i mają niskie dochody (świadczenie nie będzie mogło przekraczać 130 proc. najniższej emerytury, czyli 1.144 zł).

Zdrowie

 • Podniesienie wydatków na służbę zdrowia z 4,7 do 6 proc. PKB.
 • Likwidacja NFZ, składki zdrowotnej i powrót do finansowania służby zdrowia z budżetu państwa.
 • Zwiększenie liczby lekarzy (szczególnie rodzinnych) i pielęgniarek (Konstanty Radziwiłł:  „Tylko jedna trzecia pielęgniarek, kończąc studia, wchodzi do zawodu, trzeba tę sprawę zmienić„).
 • Utworzenie sieci szpitali, które zapewnią odpowiednią dostępność do wszystkich świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, epidemiologii i geografii.
 • Przywrócenie opieki lekarskiej i stomatologicznej w szkołach.
 • Zmiana ustawy o in vitro (Elżbieta Witek: „Nie chcemy zakazywać in vitro, ale jednocześnie nie możemy się zgodzić na taką ustawę, w której życie nie jest szanowane„).

Rolnictwo

 • Podwyższenie kwoty unijnych dopłat bezpośrednich dla rolników, najlepiej do poziomu obowiązującego w krajach starej UE.
 • Państwowe dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt hodowlanych.

Edukacja

 • Likwidacja gimnazjów i powrót do 8-letniej podstawówki i 4-letniego liceum.
 • Sześciolatki wrócą do przedszkoli (chyba że rodzice dziecka zdecydują inaczej).

Bezpieczeństwo

 • Większa, docelowo 150-tysięczna armia (obecnie 100 tys. żołnierzy zawodowych) i 2,3 proc. PKB na obronność (dziś 2 proc. PKB).

Media

 • Media publiczne w pełni finansowane z abonamentu, który byłby ściągany razem z rachunkiem za prąd lub w PIT.
 • Publiczne radio i telewizja pod nadzorem Ministerstwa Kultury.

Źródło: www.polityka.pl