Samorządy będą mogły odnawiać dworce kolejowe

dworzecZ dniem 11 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Wprowadzone zmiany umożliwiają PKP S.A. przeniesienie w drodze umowy na jednostkę samorządu terytorialnego prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z usytuowanymi na niej budynkami dworców kolejowych.

Wniosek jednostki samorządu terytorialnego, która zechce przejąć taką nieruchomość, powinien zawierać zobowiązanie do przebudowy lub remontu dworca kolejowego, w określonym terminie, oraz zapewnienia, na podstawie umowy, spółkom prowadzącym działalność w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich możliwości i warunków obsługi przewozu osób, w szczególności pomieszczeń poczekalni, kas biletowych i parkingów, a także pomieszczeń dla urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i ich obsługi.

Mam nadzieję, że wprowadzone w przepisach prawa ułatwienia są szansą dla ełckiego dworca, który doczeka się remontu i stanie się jedną z pozytywnych wizytówek naszego miasta.