Orliki kultury

250px-Miejska_Biblioteka_Publiczna_w_Ełku_Parę dni temu uruchomiony został  rządowy program Kultura+, który zakłada, że państwo w latach 2011-15 wyłoży m.in. 375 mln zł na realizację programu Biblioteka+.

Rząd daje na to 150 mln, a samorządy dołożą 225 mln zł. Cel to jest stworzeni tzw. orlików kultury – sieci nowoczesnych bibliotek publicznych na wzór skandynawski. Poza remontami i rozbudową, podłączeniem internetu i szkoleniem bibliotekarzy uruchomiony zostanie ogólnopolski system umożliwiający m.in. zarządzanie zbiorami oraz dostęp przez internet dla czytelników. Za 375 mln zł może powstać ok. 600 takich nowoczesnych centrów dostępu do wiedzy i kultury. Nad realizacją programu czuwa Instytut Książki.

Warto przy tej okazji przypomnieć, iż Powiat Ełcki już od prawie półtora roku realizuje podobne zadania. 11 września 2009 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Ełku władze powiatowe dokonały uroczystej inauguracji programu „Biblioteka Powiatu Ełckiego”. Celem tego programu jest kreowanie form lokalnej tożsamości kulturowej w powiecie poprzez rozwój funkcji edukacyjno-kulturalnych bibliotek wzmacniających tożsamość kulturową zbiorowości lokalnej. Władze Powiatu wspierają m.in. publikacje o treściach związanych z ludźmi, obyczajem, krajobrazem, językiem, historią i miejscowościami Ziemi Ełckiej, promują tą twórczość oraz odpowiednio wyposażają powiatowe biblioteki.