Konwencja Kultury Transgranicznej

ueW dniu 21 stycznia o godz. 11:00 w Ełckim Centrum Kultury odbędzie się Konwencja Kultury Transgranicznej.

Głównym celem tego spotkania będzie prezentacja założeń do opracowania Katalogu Kultury Transgranicznej, instytucjom szerzącym kulturę i instytucjom związanym z turystyką. Wspólnie opracowany katalog będzie zawierał miejsca, w których jest szerzona kultura i miejsca ciekawe pod względem turystycznym, które warte będą do wskazania potencjalnym odbiorcom Katalogu w kraju i za granicą.

Publikacja zostanie wydana w nakładzie 10.000 sztuk, w trzech językach: polskim, angielskim i litewskim. Rozprowadzana będzie bezpłatnie w Polsce i na Litwie.

Projekt Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy” ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej: http://www.eck.elk.pl/index.php/wydarzenia/nasze-projekty/93/758-transgraniczne-centrum integracji-kulturalnej-scena-na-granicy#konwencja