Park Ełczan

We wpisie pt Ograniczyć CO2 stwierdziłem m.in., że najlepszym sposobem dbania o powietrze w naszym mieście jest sadzenie drzew. Jest pewien pomysł, który łączy ekologię, sadzenie drzew i każdego z Ełczan. To pomysł utworzenia od podstaw parku – Parku Ełczan. 

 

Na czy polega ów pomysł? Na odpowiednio zaprojektowanym i przygotowanym terenie każde posadzone drzewo „należałoby” do konkretnego mieszkańca. W momencie narodzin rodzice zobowiązani byliby do wykupienia drzewka. Takie drzewko sadzone byłoby na terenie parku i odpowiednio oznaczone w specjalnej księdze znajdującej się w ratuszu – tak, aby w przyszłości każdy mógł odszukać swoje drzewo.

 

W naszym mieście rodzi się rocznie trochę ponad 500 dzieci – tyle drzew w tym czasie przybywałoby w naszym parku. W ten sposób każdy Ełczanin miałby wpływ na ekologiczny charakter miasta. Oczywiście każdy z obecnych mieszkańców także mógłby wykupić swoje drzewko w parku. Jakby wszyscy to zrobili, także ci co wyjechali na stałe z naszego miasta, ale tutaj się urodzili, zasadzonych drzew byłoby grubo ponad 100 tysięcy. W ten sposób powstałby swoisty, żywy pomnik poświęcony nam wszystkim, mieszkańcom miasta.

 

W Ełku na chwilę obecną nie ma chyba terenu na taką inwestycję. Byłby, gdyby udało się rozszerzenie miasta. Nie widzę jednak powodów żeby taki park nie mógłby powstać na obrzeżach miasta, na terenie należącym do gminy wiejskiej. To tylko kwestia dobrej woli obu samorządów.