Nowelizacja zasad wygaszania mandatów samorządowców

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego wprowadzającą zmiany w zasadach wygaszania mandatów samorządowców. Według nowelizacji, wygaśnięcie mandatu radnego z powodu śmierci lub pisemnego zrzeczenia się mandatu, stwierdzać ma komisarz wyborczy w drodze postanowienia, w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Obecnie decyzję podejmuje, niezależnie od przyczyn, organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

To dobra zmiana. Będzie można uniknąć takich żałosnych i moim zdaniem skandalicznych sytuacji jaką mieliśmy na początku obecnej kadencji Rady Powiatu, kiedy to część radnych uniemożliwiała wygaśnięcie mandatu radnej PO tylko po to, aby zwiększyć swoje matematyczne szanse przy wyborze starosty.