Jaki będzie rok 2010 w Ełku, czyli trochę o inwestycjach

   Rada Miasta Ełk uchwalając budżet miasta na rok 2010 zadecydowała, iż wartość zaplanowanych na ten rok  inwestycji wyniesie blisko 50 mln zł. O jakie inwestycje chodzi?

 

1.       Inwestycje drogowe (ulice): Mickiewicza, Wileńska, Bahrkego, Piękna, Robotnicza, Nałkowskiej, Dąbrowskiej, Nadrzeczna, Brzozowa, Konwaliowa, Wrzosowa, Kajki, 11 Listopada, Łukaszewicza,Zamkowa, ponadto przebudowa ulic – w ślad za budową sieci kanalizacyjnej i deszczowej – na osiedlu Grunwaldzkim i Leśnym, przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej LENPOL (pod warunkiem pozyskania funduszy z Unii Europejskiej), budowa obwodnicy Miasta Ełku – ostatnie etapy: III i IV.

2.       Modernizacja i budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk.

3.       Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku.

4.       Budowa budynku socjalnego z 18 mieszkaniami przy ul. Sikorskiego 40.

5.       Modernizacja budynku powojskowego na budynek komunalny z 55 mieszkaniami i 13 lokalami usługowymi przy ul. Kościuszki.

6.       Rewitalizacja i renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3.

7.       Rewitalizacja i renowacja budynków komunalnych: ul. Wojska Polskiego 69 A, ul. Orzeszkowej 22, ul. Piękna 9, ul. Moniuszki 9, Budowa budynków Techno-Parku przy ul. Podmiejskiej.

8.       Budowa boiska ze sztuczną trawą do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna przy ul. św. Maksymiliana Maria Kolbego.

9.       Budowa skate parku przy ul. Parkowej.

10.   Budowa 4 boisk do koszykówki ulicznej (streetball).

11.   Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. Mickiewicza 7.

12.   Dalsza modernizacja stadionu miejskiego.

13.   Modernizacja plaży miejskiej MOSiR.

14.   Budowa małej sceny amfiteatralnej Ełckiego Centrum Kultury na Placu Jana Pawła II.

15.   Modernizacja elewacji Ełckiego Centrum Kultury (pod warunkiem pozyskania funduszy z Ministerstwa Kultury).

16.   Budowa amfiteatru za Ełckim Centrum Kultury (pod warunkiem pozyskania funduszy z Unii Europejskiej).

17.   Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku (pod warunkiem pozyskania funduszy z Unii Europejskiej).

18.   e-Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców Miasta Ełku.

 

To całkiem sporo.