Inicjatywa obywatelska

Fot: prawodlasamorzadu.pl

Mieszkańcy coraz częściej chcą uczestniczyć w decydowaniu o swoim mieście, chcą móc przedstawiać swoje pomysły i rozwiązania władzom miasta. Inicjatywa obywatelska jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Zgodnie z art. 41a wskazanej ustawy grupa mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze do danej rady gminy, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą, tj. złożyć projekt uchwały w określonej tematyce.

Oczywiście ta możliwość przysługuje, o ile Rada Miasta uchwali określoną uchwałę, w której przedstawi zasady postępowania.

Dlatego też opracowałem stosowny regulamin i przedłożyłem jako propozycję Radzie Miasta. Dodam, że projekt uchwały podpisali wszyscy radni w Ełku!

Jak zatem ma wyglądać możliwość złożenia przez mieszkańców projektu uchwały?

Pierwszy krok – trzeba założyć Komitet. Do tego wystarczy grupa 5 osób.

Komitet wykonuje wszelkie czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, promowaniem, a także organizacją zbierania podpisów.

Krok drugi – Komitet przedkłada projekt do sprawdzenia pod względem formalnoprawnym.

Jak wszystko jest ok, można nagłaśniać pomysł i zabiegać o poparcie.

Krok trzeci – zbieranie podpisów.

W Ełku pod tak przygotowywanym projektem uchwały musi podpisać się 300 osób.

Zebrane podpisy podlegają weryfikacji pod kątem zgodności z rejestrem wyborców.

Krok czwarty – procedowanie projektu przez Radę Miasta.

Komitet wybiera Reprezentanta, który będzie przedstawiał radnym założenia projektu. Jak przekona Radę Miasta to projekt zostanie uchwalony, a proponowane rozwiązania wejdą w życie.  

To tyle.

Jest jednak krótsza droga realizacji pomysłu mieszkańców. Wystarczy przygotować odpowiedni  projekt uchwały, przekonać do niej swojego radnego i poprosić o złożenie do procedowania. Myślę, że żaden radny nie odmówi i z pewnością wesprze każdą rozsądną inicjatywę.

I tak na koniec. Dziś często zapominamy, że gmina (miasto) jest wspólnotą mieszkańców powstałą dla zaspokajania ich potrzeb. Urzędy są tylko po to, by służyć pomocą mieszkańcom i powinny wsłuchiwać się w ich głos.