Czy Nowe Miasto się rozrośnie?

Czy tak już wkrótce wyglądać będzie Nowe Miasto na osiedlu Konieczki?

Tereny oznaczone kolorem nie są jeszcze zabudowane. W większości należą do jednego z ełckich developerów (poza miejscem przy rondzie na ul. Kolonia, gdzie już w przyszłym roku budowany będzie sklep Netto).

Na planie widzimy dwie strefy przyszłej zabudowy.

Pierwsza – położona pomiędzy nieistniejącymi jeszcze ulicami: Fieldorfa „Nila” i Pileckiego oraz obecnymi budynkami Nowego Miasta. Najprawdopodobniej będzie zabudowana w pierwszej kolejności. Powstanie tam pięć nowych bloków.

Z tym terenem nie ma żadnych problemów, są przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną i z pewnością, gdy developer upora się z innymi inwestycjami, prace ruszą i w tym miejscu.

Nowe Miasto

Inaczej jest z drugą strefą, położoną pomiędzy obwodnicą i ulicą Pileckiego.

Obecnie, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są to tereny handlowe z dopuszczeniem usług miastotwórczych. Krótko mówiąc mogłyby powstać przykładowo hale magazynowe, warsztaty samochodowe, stacje przeładunkowe … byłoby to uciążliwe dla sąsiadów z Nowego Miasta.

Nic więc dziwnego, że mieszkańcom się to nie podoba. Dlatego w lutym br. wystosowali list do Prezydenta Miasta oraz Radnych z apelem o wprowadzenie zmian w planie miejscowym, tak, aby na tym terenie mogło rozbudować się osiedle mieszkaniowe.

Dobra wiadomość jest taka, dzięki staraniom radnych, że najprawdopodobniej już na listopadowej sesji Rady Miasta ruszy procedura zmiany miejscowego planu przestrzennego.

Czy to rozwiązuje problem?

Jeszcze nie. Wszystko zależy od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wydaje opinię o możliwości zabudowy w strefie hałasu (obecnie strefa ponadnormatywnego hałasu jest wyznaczona aż do ulicy Pileckiego).

Zarządca drogi nie chce odpowiadać za jakiekolwiek szkody wynikające z negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na planowane osiedle.

Developer musi zatem przekonać GDDKiA do zmiany zdania przedstawiając odpowiednią dokumentację udowadniającą, że jest w stanie zabezpieczyć nowe osiedle przed hałasem.

Według planów, aby tak się stało, osiedle ma odgradzać pięciometrowy wał ziemny, na którym posadzone zostaną drzewa.

Wszystko po to, by jak najlepiej chronić mieszkańców przed jeżdżącymi po obwodnicy samochodami. Trzeba też brać pod uwagę, że już wkrótce ta część drogi nr 16 łączyć się będzie z Via -Balticą, więc należy spodziewać się znacznego wzrostu ruchu samochodowego. Budowa wału już trwa.

Inwestor chciałby też zamontować na nasypie panele słoneczne (elektrownię fotowoltaiczną), które mogłyby w przyszłości dodatkowo zasilać w prąd nowe osiedle.

To byłoby bardzo innowacyjne rozwiązanie, nie spotykane powszechnie w naszym kraju.

Developer chciałby w tym miejscu wybudować aż jedenaście budynków, część, lub wszystkie dziesięciokondygnacyjne. Ma znaleźć się także miejsce na żłobek (przedszkole), przychodnię zdrowia i tereny do rekreacji.

Miejmy nadzieję, że to niezbyt odległa wizja.