Gmina Ełk walczy z problemami alkoholowymi

GorzelniaNa ostatniej sesji rady gminy radni Gminy Ełk przyjęli „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych Gminy Ełk na rok 2011”.

Podstawowym celem Programu jest – jak w nim napisano – zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Na realizację tego szczytnego celu planuje się przeznaczyć kwotę 113.000zł.

Nie wiem czy w ramach tego programu, czy też nie, ale następna uchwała przyjęta przez radnych gminnych na tej samej sesji dotyczyła m.in. rozpoczęcia konsultacji społecznych związanych z planowaną budową nowej gorzelni w Stradunach. Nowa gorzelnia jak nic przyczyni się do ograniczenia problemów alkoholowych wśród lokalnej społeczności.

 

1 thought on “Gmina Ełk walczy z problemami alkoholowymi

  1. a ha ha ha ha, i tyle napiszÄ™;)

Comments are closed.