Będą okręgi jednomandatowe

urna-kartonowa1Sejm przyjął senacką poprawkę do kodeksu wyborczego wprowadzającą jednomandatowe okręgi wyborcze we wszystkich gminach, poza miastami na prawach powiatu. Wcześniej, posłowie proponowali, by dotyczyło to jedynie jednostek liczących do 40 tys. mieszkańców.

Uchwalony kodeks przewiduje możliwość dwudniowego głosowania. Decyzja w tej sprawie będzie należeć do organu, który zarządza głosowania (w przypadku wyborów samorządowych będzie to premier, prezydenckich – marszałek Sejmu, a parlamentarnych – prezydent). Wprowadzono także nowe godziny głosowania we wszystkich rodzajach wyborów. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7-21.

Nowe przepisy regulują również kwestie parytetów na listach wyborczych do rad miast na prawach powiatu, powiatów i sejmików województw. Przewidują, że nie mniej niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn musi znaleźć się na liście wyborczej, aby została ona zarejestrowana.

O mandat radnego nie może ubiegać się też m.in. osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo skarbowe. Do tej pory takie ograniczenie obowiązywało w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego.

Teraz kodeks wyborczy trafi do prezydenta, który ma 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie podpisania ustawy. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia aktu prawnego w Dzienniku Ustaw.

3 thoughts on “Będą okręgi jednomandatowe

  1. jak będą okręgi jednomandatowe to pańskie marzenie o zostaniu radnym raczej się nie spełni

  2. No cóż, nie każdemu jest dane być radnym.

  3. i całe nasze szczęście.

Comments are closed.