Energia odnawialna – biogazownie

Pisałem, już chyba przy innej okazji, że my mieszkańcy, niemal wszyscy chcemy nowych inwestycji, miejsc pracy, energii ekologicznej – a jak przychodzi co do czego, to wściekamy się, że to za blisko naszych okien, że jakieś fale, że śmierdzi, że … jesteśmy w stanie wymyślić i zaakceptować każdą głupotę, aby było, ale nie u nas, a jak już … to najlepiej żeby to był nasz pomysł.

Niestety często dotyczy to spraw związanych z energią odnawialną. Nie ukrywam, że jestem zwolennikiem tego rodzaju energii. Z przykrością zatem obserwuję, iż wysiłek władz samorządowych związany z przeprowadzeniem inwestycji zmierzających do postawienia przykładowo farm wiatrowych, elektrowni wodnych czy biogazowi to dla nich istny koszmar.

Liczba rolniczych biogazowni w Polsce jest wciąż śmiesznie mała, według ekspertów w Polsce mogłoby ich istnieć nawet kilka tysięcy. W Niemczech funkcjonuje ich około sześć tysięcy, które wytwarzają rocznie trzy mld metrów sześciennych gazu – to tyle, ile wydobywa PGNiG z polskich złóż. W Polsce produkcja jest tysiące razy mniejsza. A wszystko, jak oceniają eksperci, przez niską świadomość społeczną oraz często zwykłą sąsiedzką zawiść.

Całkiem nie tak dawno mogliśmy obserwować ciężkie zmagania władz gminy Ełk, które chciały doprowadzić do budowy biogazowi w Stradunach. Dzięki tej inwestycji pracę zyskać miało trzydzieści osób, a do gminy rocznie mogło wpływać czterysta tysięcy złotych podatku. Miało, bo nic z tego nie wyszło. Plany takiej inwestycji snuł jeden z właścicieli gospodarstwa rolnego w Stradunach. Nie miał łatwo. Opór miejscowej ludności był tak duży, że ogłoszone konsultacje społeczne wyglądały jak ostra kampania wyborcza. Były ulotki, spotkania, demonstracje, a przed samym pójściem do urn wszystkich obowiązywała cisza wyborcza. Całe zamieszanie skończyło się zablokowaniem inwestycji.

Szkoda, bo była ona planowana od lat. Była dobrze przemyślana, tak, aby nie szkodziła ani środowisku ani ludziom. Największą obawą mieszkańców miejscowości było, że będzie śmierdziało. Tymczasem aby proces fermentacyjny miał sens musi przebiegać w warunkach hermetycznych!

Mam nadzieję, że władze gminy wrócą do tego pomysłu. Według ekspertów to przecież mógłby być bardzo dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki. Zapewniający bezpieczeństwo energetyczne, a przez to m.in., że wykorzystujący odpady powstałe w produkcji rolnej – przyjazny środowisku oraz, co bardzo istotne, generujący dodatkowe przychody dla rolników i ich samorządu.

Fot: Pierwsza biogazownia w Lubuskiem

2 thoughts on “Energia odnawialna – biogazownie

  1. …..”CaĹ‚kiem nie tak dawno mogliĹ›my obserwować ciężkie zmagania wĹ‚adz gminy EĹ‚k ❓ , ktĂłre chciaĹ‚y doprowadzić do budowy biogazowi w Stradunach….”-hmm, a któż to tak ciężko zmagaĹ‚ siÄ™..i z kim?. PiszÄ…cy ten komentarz staĹ‚ ( i stoi nadal) po
    stronie tych „nieuĹ›wiadomionych i zawistnych” mieszkaĹ„cĂłw Stradun i wĹ‚aĹ›cicieli dziaĹ‚ek w Stradunach i okolicy. Jako osoba zorientowana ( tak sÄ…dzÄ™),postanowiĹ‚em przybliĹĽyć temat biogazowni w Stradunach-czyli, jak to siÄ™ zaczęło.
    ….ByĹ‚o sobie PaĹ„stwowe Gospodarstwo Rolne w Stradunach , dajÄ…ce pracÄ™ i mieszkania swoim pracownikom. Gospodarstwo zajmowaĹ‚o siÄ™ uprawÄ… roli oraz hodowlÄ… bydĹ‚a ( okoĹ‚o 150 sztuk-tak na oko ). Taka ilość hodowanego bydĹ‚a nie powodowaĹ‚a ĹĽadnych uciÄ…ĹĽliwoĹ›ci dla okolicznych mieszkaĹ„cĂłw Stradun, niekoniecznie pracownikĂłw. Zmiany ustrojowe spowodowaĹ‚y, ĹĽe gospodarstwo trafiĹ‚o w rÄ™ce osoby prywatnej. ………i zaczęło siÄ™. Najpierw pomysĹ‚ nowego wĹ‚aĹ›ciciela budowy nowej fermy dla bydĹ‚a , niedaleko ,pod lasem. Fermy duĹĽej, bardzo. ProszÄ™ sobie wyobrazić „zapaszek” od ponad tysiÄ…ca krĂłw z licznym przychĂłwkiem przywiany w okolice blokĂłw i prywatnych domĂłw. Protesty spoĹ‚eczeĹ„stwa oraz „pewne niedociÄ…gniÄ™cia ” raportu oddziaĹ‚ywania na Ĺ›rodowisko, wszystko to spowodowaĹ‚o, ĹĽe pomysĹ‚ nie doczekaĹ‚ siÄ™ realizacji.
    W jakiĹ› czas potem zaczęło bardziej Ĺ›mierdzieć w okolicach „starych” budynkĂłw hodowlanych. Budynki zaczęły „obrastać” wiatami paszowymi, powstaĹ‚a duuuuĹĽa wiata(?!) na pasze dla bydĹ‚a. Tylko zamiast paszy pojawiĹ‚o siÄ™ w niej ponad dwieĹ›cie sztuk bydĹ‚a. A wiadomo, bydĹ‚o najpierw ĹĽre, a potem… I smrĂłd siÄ™ niesie, oj niesie poza ogrodzenie gospodarstwa. Podobna dziaĹ‚alność wymaga podjÄ™cia przez inwestora dziaĹ‚aĹ„ zapobiegajÄ…cych uciÄ…ĹĽliwoĹ›ci „odorowej”, ale to kosztuje. Instytucje ochrony Ĺ›rodowiska ( a Ĺ›rodowisko to przede wszystkim ludzie) z jakÄ…Ĺ› takÄ… „nieĹ›miaĹ‚oĹ›ciÄ…” podchodzÄ… do tej sprawy. Trzeba im pokazywać wszystko palcem, bo inaczej nic nie zauwaĹĽÄ…. WĹ‚adze Gminy EĹ‚k teĹĽ dokĹ‚adajÄ… swĂłj kamyczek. Wydawane sÄ… decyzje o ktĂłrych wydaniu wie tylko sam zainteresowany. Wydane decyzje obyĹ‚y siÄ™ bez udziaĹ‚u stron, sÄ…siadĂłw niedoszĹ‚ej biogazowni. Dopiero odwoĹ‚ania od TRZECH decyzji WĂłjta Gminy EĹ‚k o warunkach zabudowy uchylonych przez SamorzÄ…dowe Kolegium OdwoĹ‚awcze w Olsztynie spowodowaĹ‚y, ĹĽe nagle pojawiĹ‚y siÄ™ strony postÄ™powania , a mieszkaĹ„cy Stradun odzyskali podmiotowość, wbrew staraniom „wĹ‚adz gminy EĹ‚k zafascynowanych ideÄ… biogazowni rolniczych”. Zainteresowanych zapraszam na stronÄ™ internetowÄ… Stowarzyszenia MieszkaĹ„cĂłw Krainy Bociana EKO-EGO.

  2. „CaĹ‚kiem nie tak dawno mogliĹ›my obserwować ciężkie zmagania wĹ‚adz gminy EĹ‚k, ktĂłre chciaĹ‚y doprowadzić do budowy biogazowi w Stradunach….”. Hmmm. Tak siÄ™ zĹ‚oĹĽyĹ‚o, ĹĽe staĹ‚em wtedy (i stojÄ™ nadal) po drugiej stronie-czyli mieszkaĹ„cĂłw Stradun. To miĹ‚o, ĹĽe pan Robert Klimowicz jest zagorzaĹ‚ym zwolennikiem odnawialnych, ekologicznych ĹşrĂłdeĹ‚ energii. To jednak za maĹ‚o, ĹĽeby zabierać gĹ‚os w sprawie akurat biogazowni w Stradunach. Sprawa stosunku mieszkaĹ„cĂłw do tej planowanej (niedoszĹ‚ej) inwestycji ma bowiem podĹ‚oĹĽe ?historyczne? i dotyczy caĹ‚oksztaĹ‚tu dziaĹ‚alnoĹ›ci obecnego wĹ‚aĹ›ciciela byĹ‚ego PGR-u. Gospodarstwo rolne istniaĹ‚o w Stradunach juĹĽ w czasach wĹ‚adzy ludowej. DawaĹ‚o pracÄ™ i mieszkania. Nie stwarzaĹ‚o jednak uciÄ…ĹĽliwoĹ›ci dla okolicznych mieszkaĹ„cĂłw. Po zmianie wĹ‚aĹ›ciciela uciÄ…ĹĽliwoĹ›ci zaczęły narastać. Wszystko „dziÄ™ki” wzrastajÄ…cej iloĹ›ci hodowanego bydĹ‚a w miejscu otoczonym zabudowÄ… mieszkaniowÄ…. Na skargi mieszkaĹ„cĂłw kierowane do urzÄ™du gminy oraz starostwa odpowiedĹş byĹ‚a jedna. Wszystko jest zgodne z prawem. A nie jest. Kuriozalne decyzje „ciężko zmagajÄ…cych siÄ™ (z mieszkaĹ„cami) wĹ‚adz gminy EĹ‚k” zostajÄ… po kolei uchylane przez SamorzÄ…dowe Kolegium OdwoĹ‚awcze w Olsztynie. Sprawa miaĹ‚a być zaĹ‚atwiona po cichu, a tu proszÄ™ „nieuĹ›wiadomione ekologicznie i zawistne” spoĹ‚eczeĹ„stwo domaga siÄ™ prawa uczestniczenia w wydawaniu decyzji ksztaĹ‚tujÄ…cych na dĹ‚ugie lata warunki codziennego bytowania. To dziwne, ale protestujÄ…cy mieszkaĹ„cy Stradun nie wierzÄ… w dobre intencje ani inwestora ani nieomylnych wĹ‚adz gminy z Antonim Polkowskim na czele. Kto raz siÄ™ sparzyĹ‚, ten dmucha na zimne – mĂłwi znane przysĹ‚owie. Panu redaktorowi podpowiadam, ĹĽe nowoczesnÄ… biogazowniÄ™ obsĹ‚uguje 4-5 osĂłb. Przy 30 zatrudnionych to juĹĽ manufaktura. ZresztÄ… papier wszystko przyjmie, obiecać moĹĽna nawet 3000 miejsc pracy, Co do przewidywanych wpĹ‚ywĂłw z podatku to nie trzeba zapominać o ulgach inwestycyjnych oraz o tym, ĹĽe ta kwota tak naprawdÄ™ wystarczyĹ‚aby na pensjÄ™ wĂłjta, sekretarza oraz skarbnik gminy. Cytat ..

    „NajwiÄ™kszÄ… obawÄ… mieszkaĹ„cĂłw miejscowoĹ›ci byĹ‚o, ĹĽe bÄ™dzie Ĺ›mierdziaĹ‚o.” Panie redaktorze, w okolicy tego gospodarstwa juĹĽ Ĺ›mierdzi, nie trzeba czekać na zdarzenia przyszĹ‚e. O tym, jak bardzo Ĺ›mierdzi przekonaĹ‚ siÄ™ pan starosta Krzysztof PiĹ‚at odwiedzajÄ…c mieszkajÄ…cego tuĹĽ obok fermy czĹ‚onka swego komitetu wyborczego w czasie ostatnich wyborĂłw samorzÄ…dowych. Pikanterii sprawie dodaje fakt, ĹĽe potencjalny inwestor (utworzona w tym celu spółka z o.o. Bio Alians Straduny we wĹ‚adzach ktĂłrej zasiada byĹ‚y pracownik Ministerstwa Gospodarki oraz wĹ‚aĹ›ciciel gospodarstwa) ma przyznanÄ… dotacjÄ™, ponad 11 mln zĹ‚otych na realizacjÄ™ tej inwestycji. Mam w zwiÄ…zku z tym pytanie do Pana Redaktora, czy jest to artykuĹ‚ sponsorowany? JeĹĽeli intencje miaĹ‚ pan czyste z gĂłry przepraszam. MoĹĽliwe, ĹĽe zostaĹ‚ pan tylko nieĹ›wiadomie wykorzystany przez pewne osoby.

Comments are closed.