Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

social_network5 lutego br. rząd przyjął Długookresową Strategię Rozwoju Kraju. Ku zaskoczeniu różni się od wcześniej przyjmowanych założeń związanych z planowanym stworzeniem metropolii i oparciu rozwoju kraju właśnie o nie.

Strategia mówi o równoważeniu potencjału rozwojowego regionów Polski. Rząd Tuska chce rozwijać nasz kraj nie tylko w oparciu o wielkie miasta, jak planowano dotychczas, ale o unikalną w Europie sieć dużych i średnich miast, rozłożonych równomiernie geograficznie – w tym także takie miasta jak Ełk. Dostrzeżono tym samym duży potencjał takich miast jak nasze dla rozwoju Polski.

To oczywiście bardzo dobra wiadomość dla Ełku. Obecnie coraz głośniej mówi się o przeznaczaniu wszelkich dostępnych funduszy na tworzenie miejsc pracy i projekty innowacyjne łączące naukę z biznesem  – jest zatem szansa, że część z tych środków trafi także i do nas. Jest szansa, że tzw. Polska B rozwijać się będzie tak dobrze jak Polska A.

W Strategii wyraźnie stawia się na wzrost wydatków na dziedziny prorozwojowe (w tym m.in. edukacja, zdrowie, infrastruktura – transportowa, komunikacyjna, środowiskowa, badania i rozwój, kultura). Dużo mówi się w niej o trwałym równoważeniu wydatków publicznych oraz dalszym rozwoju cyfrowym naszego kraju. Ma powstać wiele elektronicznych usług publicznych, takich jak system eWUŚ, które ułatwią życie obywateli.

Ogólnie strategia podzielona jest na trzy obszary:

  • konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
  • równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski
  • obszarze efektywności i sprawności państwa