Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej

Instytut badań nad Gospodarką Rynkową publikuje corocznie rankingi dotyczące atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski. Ranking ten nie tylko ocenia poszczególne regiony, lecz także wskazuje cechy, które decydują o zainteresowaniu inwestorów daną lokalizacją.

 

Na mapie atrakcyjności podregionów niestety nie najlepiej wygląda podregion ełcki. Dla działalności przemysłowej w 2009 roku nasz region jest na szarym końcu. Wygrywają te regiony, które mają dobrze rozwinięte zaplecze przemysłowe, wyspecjalizowany rynek pracy, a także najlepszą dostępność transportową. W rankingu dotyczącym działalności usługowej region ełcki prezentuje się nieco lepiej. Wymieniony jest w kategorii niska atrakcyjność, choć niestety to tylko trochę lepiej od kategorii najniższej. Tu wygrywają duże miasta i metropolie, co nieco usprawiedliwia mały Ełk.

 

Autorzy raportu wyliczają dziewięć czynników atrakcyjności inwestycyjnej:

          Dostępność transportowa

          Zasoby pracy

          Chłonność rynku

          Infrastruktura gospodarcza

          Infrastruktura społeczna

          Poziom rozwoju gospodarczego

          Stan środowiska

          Poziom bezpieczeństwa publicznego

          Aktywność samorządów wobec inwestorów.

 

 Władze samorządowe mają wpływ na większość czynników atrakcyjności inwestycyjnej. Czeka nas zatem jeszcze wiele pracy.