15 lecie powiatów

HerbW przyszłym roku obchodzić będziemy 15-lecie samorządu powiatowego.

Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce było możliwe dopiero po przeprowadzeniu pierwszych wolnych wyborów do parlamentu w czerwcu 1998 roku i po powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego we wrześniu 1989 roku. Od początku powołanie na nowo samorządu terytorialnego było jednym z głównych zamierzeń obozu solidarnościowego.

Początek zmian stanowiła pionierska wówczas w krajach postkomunistycznych ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do samorządu lokalnego na szczeblu gminy. Wówczas to pojawiły się postulaty dotyczące powołania także powiatów – tak, jak było to w przedwojennej Polsce. Jednakże sprzeciw polityków PSL-u, którzy weszli w skład  rządzącej w naszym kraju koalicji z SLD, skutecznie zablokował dalsze zmiany w samorządzie terytorialnym. Były one możliwe dopiero po powrocie do władzy obozu postsolidarnościowego w 1997 roku, kiedy to premierem został Jerzy Buzek.

Sytuacja była nagląca, ponieważ w 1998 roku miały odbyć się kolejne wybory samorządowe, dlatego też nowa koalicja AWS-UW przyspieszyła pracę nad reformą. 24 sierpnia 1998 roku sejm przyjął ustawę o nowym podziale administracyjnym państwa, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku. Administracja samorządowa w Polsce została ukształtowana na trzech szczeblach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organy każdego z nich odpowiadają za realizację zadań publicznych właściwych danej organizacji samorządowej. W działaniu samorządu powiatowego organem stanowiącym została rada powiatu, władzę wykonawczą sprawuje starosta i zarząd powiatu.

11 października 1998 roku miały miejsce wybory do samorządu terytorialnego. Po raz pierwszy wyłoniono wówczas radę powiatu ełckiego. W jej skład weszli następujący radni: Tomasz Andrukiewicz, Bożena Bagan, Andrzej Bezdziecki, Alfons Bobowik, Elżbieta Boguska, Edward Borkowski, Marek Bujło, Edmund Dargacz, Elżbieta Dobrydnio-Drozd, Janusz Domagała, Jarosław Franczuk, Leon Gazda, Alicja Hawrus, Jerzy Karpowicz, Wojciech Kierwajtys, Henryk Kossakowski, Małgorzata Kopiczko, Tomasz Krupiński, Wojciech Kwiatkowski, Jerzy Kurpianowicz, Henryk Litwicki, Tadeusz Magreta.

Na pierwszego starostę radni wybrali Janusza Nowakowskiego.

Więcej: POWIAT.ELK.PL Nr 4(10)/2013

Fot: Herb Powiatu Ełckiego