Wizyta europosła Platformy Obywatelskiej w Ełku

08 października 2010 w naszej szkole [Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego]  miała miejsce debata z europosłem, Krzysztofem Liskiem i uczniami klas drugich oraz maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego na temat bieżących spraw w Unii Europejskiej. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Ełcki, Krzysztof Piłat.

Do spotkania przygotowywaliśmy się przez cały wrzesień, były lekcje wychowawcze na temat Unii Europejskiej, Konkurs na plakat na temat Nasz głos w Unii Europejskiej – młodzież przeciwko biedzie i  wykluczeniu społecznemu dla uczniów klas I i II LO i T, wstawy przybliżające osobę posła, jego działalność w Parlamencie Europejskim, państwa unijne.

Była też galeria plakatów, których ilość i różnorodność były dla organizatorek  Konkursu – Pauliny Kostrzewskiej, Klaudii Leszczewskiej, Pauliny Wiśniewskiej z kl. II G LO, laureatek ( I miejsce) etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moja szkoła w Unii Europejskiej” – edycja „Powrót do szkoły” zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim – dużym zaskoczeniem.  O planowanym spotkaniu  była też mowa podczas wywiadu, którego dziewczęta wraz z opiekunem, Małgorzatą Ladzińską udzieliły w radiu Bajer. FM.

O wystrój szkoły w tym dniu zadbał Samorząd Szkolny. Nie do przecenienia okazały się siła rąk i narzędzia uczniów technikum: wiertarki, młotki, gwoździe. Dwa filary w holu szkoły zostały otoczone ponad 250 balonami, które w kolorach białym i czerwonym symbolizowały flagę polską, niebieskie z żółtymi gwiazdkami – flagę UE. Tuż za nimi na tablicach informacyjnych pojawiły się przygotowane przez uczniów klas maturalnych i przy wydatnej  pomocy nauczycieli WOS-u i informatyki  flagi państw unijnych wraz z podstawowymi informacjami o krajach.

Nie będzie przesadą napisanie, ze nie było nauczyciela, któryby nie przyłożył ręki do organizacji imprezy i ucznia, który by o niej nie wiedział. Spotkaniem z europosłem  żyliśmy wszyscy. Przybliżyło nam zasady funkcjonowania Unii, rolę polskich parlamentarzystów w strukturach unijnych. Ciekawostki ze świata wielkiej europejskiej polityki  i europejskich finansów, o których poseł mówił podczas debaty,  jak chociażby ta o kosztach tłumaczeń dokumentów  przypadających na jednego obywatela w Polsce, były  przedmiotem komentarzy i rozmów naszych koleżanek i kolegów, ale też refleksji, że warto uczyć się języków obcych – zwłaszcza angielskiego i francuskiego, co z pewnością ucieszyło naszego jedynego w szkole  romanistę, panią J. Narwojsz – Zajkowską, przysłuchującą się debacie.

Niewątpliwie wręczenie  przez europosła, Krzysztofa Liska nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie na plakat nt. Nasz głos w Unii Europejskiej – młodzież przeciwko biedzie i  wykluczeniu społecznemu dla uczniów klas I i II LO i T podniosło rangę tej imprezy, ale też uczyniło ją szczególnie miłą dla zwycięzców z powodu nagród,  które  ufundował.

Bez względu na dalszy przebieg Konkursu na  etapie ogólnopolskim (dziewczęta są w grupie rywalizujących 32 zespołów z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych), Paulina Kostrzewska, Klaudia Leszczewska, Paulina Wiśniewska już są zwyciężczyniami. Doprowadziły do spotkania z europosłem, sprawnie poprowadziły debatę. Krzysztof Lisek docenił ich wiedzę i  pracę – zaprosił na wyjazd studyjny do Brukseli.

Społeczność szkolna