Opieka zdrowotna nad uczniami

12 września br. weszła w życie ww. ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Według nowych przepisów każda szkoła podstawowa i średnia ma obowiązek mieć do dyspozycji dentystę oraz pielęgniarkę lub higienistkę.

W związku sprawdziłem jak aktualnie wygląda realizacja ww. ustawy w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk?

Pierwsza sprawa – w każdej szkole podstawowej w Ełku uczniowie mają możliwość skorzystania z pomocy pielęgniarki lub higienistki – są one zatrudniane przed Szkolmed w Ełku.

W roku szkolnym 2019/2020 zostały podpisane 3 porozumienia dotyczące objęcia opieką stomatologiczną uczniów.

I tak szkoły:

  • SP nr 2 im. Danuty Śledzikówny „Inki”, SP nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i SP nr 4 im. Prof. Władysława Szafera zostały objęte opieką przez Panią Krystynę Stankiewicz – przyjmuje uczniów w spełniającym wszystkie wymagania gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej nr 4 na ul. Szafera 2.
  • SP nr 1, SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi oraz SP nr 5 im. Marii Konopnickiej zostały objęte opieką Pani Bożeny Laskowskiej – przyjmuje dzieci i młodzież w spełniającym wszystkie wymagania gabinecie stomatologicznym w SP nr 7 na ul. Kilińskiego 48.
  • SP nr 9 im. Jana Pawła II oraz Zespół Szkół Sportowych zostały objęte opieką przez Panią Bogusławę Chwastek prowadzącą gabinet stomatologiczny przy ul. Grota Roweckiego 8 na Konieczkach.

Miasto nie ponosi żadnych kosztów w związku z podpisanymi porozumieniami – zadanie to realizowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.