Wzrost dodatku dla nauczycieli z tytułu wychowawstwa

Podczas prac Komisji Edukacji i Kultury złożyłem wniosek o zwiększenie w 2019 roku wydatków związanych z wypłatą dodatków dla nauczycieli za wychowawstwo o 20 złotych brutto na osobę do łącznej kwoty 120 zł na osobę.

Ogółem wydatki budżetu 2019 wzrosną o 103.639,46 zł (o ile podwyżka będzie naliczona od 1 stycznia)

Zdaję sobie sprawę, że nie jest to „powalająca” kwota, jednakże traktuje to jako pierwszy krok w stopniowym podnoszeniu tego dodatku. Praca wychowawcy nie jest łatwa i zasługuje na jej docenienie. W szkołach podstawowych i w wygaszanych gimnazjach wychowawstwo ma aż 398 nauczycieli.

Wniosek został jednogłośnie poparty przez radnych i najprawdopodobniej zostanie wprowadzony autopoprawką Prezydenta Miasta do budżetu na rok 2019, już na środowej sesji Rady Miasta

W lutym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Edukacji, wówczas to szczegółowo omówimy finansowanie oświaty w naszym mieście, w tym także przeanalizujemy wszelkie dodatki wypłacane nauczycielom. Może uda znaleźć się oszczędności, które pozwolą na dalsze kroki w tym zakresie.