Schetynówki w 2011 roku

drogaUrząd wojewódzki w Olsztynie ogłosił wyniki oceny formalnej i merytorycznej wniosków na rok 2011 o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki).

Spośród wszystkich wniosków gmin województwa warmińsko-mazurskiego najlepiej oceniony został ten sporządzony przez miasto Ełk. Dotyczy on przebudowy ulicy Sikorskiego w Ełku na odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Dolnej. Jest to odcinek drogi o długości 858,28 metrów. Kwota dotacji wyniesie 2.004,30 tys. zł.

Dobrze został także oceniony wniosek Powiatu Ełckiego. W rankingu powiatów zajął on wysokie czwarte miejsce i w przyszłym roku będzie realizowany. Dotyczy on przebudowy drogi Monety – Zdedy – Mostołty – Ełk na odcinkach w miejscowościach Tracze, Mąki, Szarejki na terenie Gminy Ełk. Kwota dotacji wyniesie 1.617,00 tys. zł.

Niestety przepadł wniosek gminy wiejskiej Ełk. Znalazł się on dopiero na 54 miejscu ( na 63 oceniane). Wniosek ten dotyczył przebudowy odcinków dróg gminnych na drogi o nawierzchni twardej na trasie Giże – Koziki – Sordachy. Wniosek ten uzyskał jedynie 79 punktów (przykładowo miasta 132,5 pkt.), co moim zdaniem świadczy o tym, że Gmina Ełk niezbyt dobrze radzi sobie z pisaniem takich projektów.

5 thoughts on “Schetynówki w 2011 roku

  1. Panie Klimowicz poraz kolejny piszę Pan półprawdy tzn. Powiat Ełcki złożył wniosek w porozumieniu z Gminą Ełk i Gmina Ełk finansuje budowę tej drogi w 50%. Proszę o pisanie prawdy oczywiście jeśli Pan potrafi. Pozdrawiam

  2. Jeżeli wniosek pisany był wspólnie to cofam słowa, że Gmina niezbyt dobrze sobie radzi z pisaniem takich wniosków. Na pewno to sprawdzę.
    Co do współfinansowania takich inwestycji, to zwracałem już uwagę, że Gmina uczestniczyła w finansowaniu budowy dróg powiatowych na swoim terenie, pisałem że jest to świetny przykład na to jak ważne jest współdziałanie lokalnych samorządów (artykuł z 18 października).
    Co do pisania prawdy – powtĂłrzÄ™ siÄ™, bo teĹĽ pisaĹ‚em juĹĽ o tym – czasami jest tak, ĹĽe mogÄ™ nie posiadać wszystkich informacji, dlatego zawsze ceniÄ™ sobie, jak ktoĹ› uzupeĹ‚nia, czy prostuje (chociaĹĽby w komentarzach) moje informacje. Zawsze moĹĽna teĹĽ napisać artykuĹ‚, opisać sprawÄ™ przedstawiajÄ…c swĂłj poglÄ…d na dany temat i przesĹ‚ać go do mnie. Pozdrawiam

  3. A jak Pan już sprawdzi to będzie sprostowanie ?

  4. sprostowanie pewnie się nie doczekamy podobnie jak moich mało przychylnych komentarzy.

  5. Niestety, ale sprawdziĹ‚em to dokĹ‚adnie i nie mogÄ™ wycofać swoich sĹ‚Ăłw. W przypadku takich wnioskĂłw nie ma współpracy merytorycznej. Jest jedynie współpraca finansowa co skutkuje uzyskaniem dodatkowych punktĂłw w ocenie wniosku. Rola Gminy ogranicza siÄ™ do podjÄ™cia uchwaĹ‚y o dofinansowaniu projektu. UrzÄ™dnicy Powiatu i urzÄ™dnicy Gminy piszÄ… wnioski samodzielnie. Skoro wniosek Gminy uzyskaĹ‚ tak maĹ‚o punktĂłw to oznacza, ĹĽe urzÄ™dnicy tego samorzÄ…du nie myĹ›leli (moĹĽe nie wiedzieli), ĹĽe dodatkowe punkty moĹĽna uzyskać przewidujÄ…c wiele różnych rzeczy za ktĂłre te punkty siÄ™ dostaje – np. za uwzglÄ™dnienie Ĺ›cieĹĽki rowerowej, odpowiedniej iloĹ›ci zatok autobusowych itd. ZachÄ™cam do rozmowy z fachowcami ze Starostwa. WytĹ‚umaczÄ… to dokĹ‚adniej.

Comments are closed.