Początki Platformy Obywatelskiej RP w Ełku

Kiedy w styczniu 2001 roku trzech polityków – Donald Tusk z Unii Wolności, Maciej Płażyński z AWS oraz Andrzej Olechowski bezpartyjny kandydat w wyborach prezydenckich w 2000 roku budzili do życia Platformę Obywatelską, niemal natychmiast idee tego ruchu w Ełku zaczął propagować Wojciech Kierwajtys – osoba z dużym doświadczeniem samorządowym, były sekretarz i wiceprezydent miasta.

W Ełckim Centrum Kultury zorganizował spotkania, na których przekonywał do ruchu Platformy Obywatelskiej, namawiał do porozumienia się różnych środowisk i osób dla wspólnego celu – rozwoju Ełku.

Jeszcze w tym samym roku otrzymał oficjalne pełnomocnictwa na utworzenie lokalnych struktur PO na terenie miasta, stając się faktycznym założycielem tego ugrupowania na terenie Ełku. Formalnie Koło Miejskie Platformy Obywatelskiej RP w Ełku powstało dopiero dwa lata później, bo 29 stycznia 2003 roku, ale zostało ono powołane na bazie ruchu społecznego, którego inicjatorem był właśnie Wojciech Kierwajtys.

Pierwsze prawybory w nowej organizacji, odbyły się 3 czerwca 2001 roku w Olsztynie. One to  rozstrzygnęły o liście wyborczej Platformy Obywatelskiej w jesiennych wyborach do Sejmu. Na liście znalazł się także Wojciech Kierwajtys. Deklarację poparcia dla ełckiego kandydata podpisało wówczas wielu przedsiębiorców, którzy chętnie chcieli brać udział w ruchu społecznym, jakim była wówczas Platforma Obywatelska.

Głównym celem kampanii wyborczej było nagłośnienie idei PO i rozwój struktur formacji na terenie miasta. Podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się 23 września 2001 roku, lider nowego ugrupowania zdobył 1.130 głosów – niestety nie dostał się do Sejmu. W 2002 roku w wyniku wyborów samorządowych zarówno do Rady Miasta jak i do Rady Powiatu z Komitetu Wyborczego Platformy Ziemi Ełckiej udało się wprowadzić w sumie pięciu radnych.

Ełcka Platforma Obywatelska rosła z roku na rok. Obecnie liczy ponad stu członków i jest największym oraz najsilniejszym ugrupowaniem w Ełku. Podczas ostatnich wyborów samorządowych wprowadziła do rad w sumie osiemnastu radnych. Z PO jest też starosta oraz wiceprezydent. Przez ostatnie lata ełcka Platforma Obywatelska znacznie przyczyniła się do rozwoju naszego miasta i regionu.