Rusza budowa ełckiej obwodnicy

   Już wkrótce ruszy budowa kolejnych etapów obwodnicy Ełku – etapu III i IV. Projekt realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Ełcka obwodnica o długości około 4,8 km ma być częścią ważnej dla naszego miasta drogi krajowej nr 16. Obwodnica ma zostać oddana do użytku 31 października 2011 roku.

 

   W styczniu ogłoszono już przetargi na jej budowę, ale realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po wykupieniu gruntów leżących na trasie budowanej drogi. Część z nich należy do miasta, część leży na terenie gminy wiejskiej Ełk.

 

   Miasto zamierza zbyć w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad owe grunty warte 3.572.200,00zł (według operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego), aby tylko budowa ruszyła. Stosowna umowa została już podpisana przez prezydenta w dniu 23 lutego 2010r – trochę dziwne, że najpierw podpisuje się umowę, a dopiero później daje się ją radnym do zaakceptowania (nastąpi to na najbliższej sesji Rady Miasta). W ten sposób stawia się radnych przed faktem dokonanym – ale najwyraźniej taka jest procedura. Gdyby miasto nie zdecydowało się przekazać tych gruntów w formie darowizny otrzymałoby odszkodowanie od Skarbu Państwa, a droga i tak by powstała. Ale po co. Nasze miasto stać na taki gest, by oddać ten majątek za darmo.

 

   Dla miasta ta droga jest tak ważna, iż zdecydowano aby pokryć z miejskiego budżetu także koszty dokumentacji technicznej tej inwestycji – czterech wariantów koncepcji przebiegu obwodnicy, projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej inwestycji, a także kosztorysów i podziału gruntów pod zaplanowane ich wywłaszczenie. Była to kwota niebagatelna, bo wyniosła 2.308.215,60zł. Jak podał portal Ełk24.pl większość z tych wydatków pokryta została pod koniec roku 2009 (1 669 984,80 zł), a pozostała kwota 638.230,80 zł zostanie wypłacona projektantom na początku tego roku – ciekawe czy ten wydatek jest przewidziany w budżecie miasta na rok 2010? Na szczęście środki te częściowo się „zwrócą”, gdyż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zobowiązała się do przebudowy w ramach tego projektu trzech miejskich ulic: 11-go listopada, Kajki i Łukasiewicza.