Podsumowanie budżetu miasta za rok 2010

dobry duch30 marca br. Prezydent Miasta opublikował Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok.

Między innymi w oparciu o wymienione sprawozdanie już wkrótce Rada Miasta będzie debatowała o udzieleniu Prezydentowi absolutorium z wykonanie uchwały budżetowej.

Podsumowanie budżetu zostało opracowane przez Romualda Baranowskiego – Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miasta poprzedniej kadencji i jest dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Dobry Duch Samorządu pod adresem: http://dobryduch.elk.pl/