Pierwszy budżet na rok 2011 przyjęty

ksiegowyDwa miesiące pozostały samorządom na przyjęcie uchwał budżetowych na 2011 rok. Termin został wydłużony w związku z wyborami samorządowymi. Parlament zdecydował, że uchwały budżetowe na 2011 rok mogą być podjęte do 28 lutego 2011 r. (ustawa o finansach publicznych przewiduje termin 31 stycznia).

Do czasu podjęcia uchwały budżetowej na rok 2011, jednak nie później niż do 28 lutego, podstawą gospodarki finansowej samorządu jest projekt uchwały budżetowej.

W naszych samorządach prace nad budżetami właściwie już się zakończyły. Jako pierwsza plan finansowy na rok 2011 zatwierdziła Rada Gminy Ełk. Moim zdaniem jest to budżet ambitny, ale chyba nieco za bardzo optymistyczny. Zakłada się m.in. znaczny wzrost dochodów – przede wszystkim z tytułu podatku PIT od osób fizycznych (moim zdaniem zupełnie nieuzasadniony) oraz z tytułu wszystkich podatków płaconych na rzecz gminy, w tym na uwagę zasługują duże zmiany z tytułu podatku od środków transportowych (ciekawe dlaczego – stawka nie wzrasta, miasto obniżyło ten podatek,  koniunktura dla firm – szczególnie transportowych – jakoś też drastycznie nie poprawiła się).

Nie jestem także pewny, czy w budżecie uwzględniono odpowiednią kwotę pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli. Trzeba pamiętać, że zarówno w ubiegłym roku, jak i w obecnym nauczyciele otrzymali i jeszcze otrzymają podwyżki. Z moich bardzo pobieżnych wyliczeń wynika, że rezerwa na to jest zbyt niska – ale może coś źle policzyłem.

Gmina planuje, że budżet będzie na „zero”, czyli nie będzie ani nadwyżki, ani deficytu budżetowego. Biorąc pod uwagę wątpliwości co do planowanych dochodów może być to trudne do wykonania – nawet jak uda się zrealizować ambitny plan uzyskania dochodów majątkowych. Obym się mylił. Należy życzyć włodarzom gminy powodzenia w realizacji tego budżetu. Mam nadzieje, że uda się im go wykonać tak jak został zaplanowany.

Radni miejscy i powiatowi na ostatnich sesjach także zapoznali się z tymi dokumentami finansowymi. Przypuszczalnie przyjmą budżety na następnych posiedzeniach rad bez większych wątpliwości.