Budżety miasta początku kadencji

bildeW programie dzisiejszej sesji Rady Miasta zaplanowana była prezentacja budżetu miasta na rok 2011. Nowo wybrani radni mieli okazję zapoznać się z tym najważniejszym w mieście dokumentem finansowym, który najprawdopodobniej w styczniu będzie przyjęty do realizacji.

Warto przy tej okazji przypomnieć jak wyglądał budżet miasta w roku 2007 – czyli pierwszym roku poprzedniej kadencji i porównać go do obecnego. Oto takie zestawienie przykładowych pozycji budżetów:

Dochody ogółem: projekt budżetu 2007 – 113.319,6 tys zł, projekt budżetu 2011 – 165.193,4 tys zł – wzrost o 45,8%.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie (Rozdz. 70005): 2007r – 520 tys zł, 2011r – 700 tys zł – wzrost o 34,6%.

Wpływy ze sprzedaży majątku (Rozdz. 70005): 2007r – 4.917 tys zł, 2011r – 12.500 tys zł – wzrost o 154,2%.

Dochody z najmu i dzierżawy (Rozdz. 71095): 2007r – 3.907 tys zł, 2011r – 3.973 tys zł – wzrost o 1,7%.

Wpływy z usług (Rozdz. 71095): 2007r – 1.867,5 tys zł, 2011r – 2.130 tys zł – wzrost o 14,1%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych (Rozdz. 75615): 2007r – 11.600 tys zł, 2011r – 14.500 tys zł – wzrost o 25%.

Podatek od środków transportu od osób prawnych (Rozdz. 75615): 2007r – 420 tys zł, 2011r – 600 tys zł – wzrost o 42,9%.

Opłata targowa (Rozdz. 75615): 2007r – 335 tys zł, 2011r – 500 tys zł – wzrost o 49,3%.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (Rozdz. 75616): 2007r – 3.500 tys zł, 2011r – 5.820 tys zł – wzrost o 66,3%.

Podatek od środków transportu od osób fizycznych (Rozdz. 75616): 2007r – 260 tys zł, 2011r – 400 tys zł – wzrost o 53,8%.

Wpływy z opłaty skarbowej (Rozdz. 75616): 2007r – 918 tys zł, 2011r – 717 tys zł – spadek o 21,9%.

Udział w podatkach od osób fizycznych (Rozdz. 75621): 2007r – 20.696,6 tys zł, 2011r – 24.337,1 tys zł – wzrost o 17,6%.

Udział w podatkach od osób prawnych (Rozdz. 75621): 2007r – 969 tys zł, 2011r – 980 tys zł – wzrost o 1,1%.

Subwencja oświatowa (Rozdz. 75801): 2007r – 23.241,9 tys zł, 2011r – 31.179,7 tys zł – wzrost o 34,2%.

Subwencja wyrównawcza (Rozdz. 75807): 2007r – 7.215,6 tys zł, 2011r – 10.482,9 tys zł – wzrost o 45,3%.

Wydatki ogółem: projekt budżetu 2007 – 114.033,4 tys zł, projekt budżetu 2011 – 185.166,8 tys zł – wzrost o 62,4%.

Zakup usług MZK (Rozdz. 60004): 2007r – 1.617,2 tys zł, 2011r – 2.456 tys zł – wzrost o 51,9%.

Działalność administratora (Rozdz. 71095): 2007r – 5.774,5 tys zł, 2011r – 6.118 tys zł – wzrost o 5,9%.

Zakup usług – remonty budynków komunalnych i mieszkań (Rozdz. 70095): 2007r – 1.600 tys zł, 2011r – 1.130 tys zł – spadek o 29,4%.

Urząd miasta (Rozdz. 75023): 2007r – 5.184,6 tys zł, 2011r – 8.932,6 tys zł – wzrost o 72,3%.

Straż miejska (Rozdz. 75416): 2007r – 756,7 tys zł, 2011r – 1.115,3 tys zł – wzrost o 47,4%.

Obsługa długu (Rozdz. 75702): 2007r – 1.110 tys zł, 2011r – 4.343,6 tys zł – wzrost o 291,3%.

Rezerwy (Rozdz. 75818): 2007r – 400 tys zł, 2011r – 1.600 tys zł – wzrost o 300%.

Oświata i wychowanie (Dział 801): 2007r – 38.450 tys zł, 2011r – 48.845,8 tys zł – wzrost o 27%.

Pomoc społeczna (Dział 852): 2007r – 26.294,1 tys zł, 2011r – 24.009,8 tys zł – spadek o 8,7%. 

Oczywiście bez szczegółowej analizy nie polecałbym wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jak bardzo zmieniła się rzeczywistość finansowa w naszym mieście tylko w ciągu jednej kadencji.