Gospodarka komunalna w formie spółek handlowych?

Senatorowie Platformy Obywatelskiej przedstawili projekt nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej. Proponowane zmiany mają znacznie ułatwić życie samorządom, gdyż pozwolą bardziej elastycznie podchodzić do współpracy administracji publicznej z sektorem prywatnym.

Zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt przewiduje, że gospodarka komunalna będzie prowadzona w formie spółek handlowych. Działalność spółki będzie musiała mieścić się w zadaniach własnych samorządu. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej będą jednakowe dla gmin, powiatu i województwa. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będą mogły mieć akcje lub udziały spółek zajmujących się działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego.

To dobra wiadomość dla tych co mają skłonność do nadmiernego wydawania publicznych pieniędzy. Będzie można łatać dziury w budżecie poprzez sprzedaż udziałów w spółkach komunalnych należących do gminy.