Ełk wśród najlepszych

ElkDziennik Rzeczpospolita opublikowała ranking najlepszych samorządów w Polsce, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju i podnoszenia jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo finansowe. Ełk został laureatem konkursu i znalazł się na wysokim 23 miejscu.

Przy ocenie samorządów brano pod uwagę: wartość pozyskanych w latach 2007-2009 środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządów i dynamika wzrostu dochodów w latach 2006-2009, wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczba dotacji i wydatki na rzecz organizacji pozarządowych, liczba nowych podmiotów gospodarczych, promocję samorządu, ocenę jego wiarygodności kredytowej, wspieranie przedsiębiorstw, a nawet wyniki testów szóstoklasistów i gimnazjalistów.

W skład kapituły rankingu weszli najlepsi specjaliści z dziedziny samorządów terytorialnych i finansów publicznych, a także znani dziennikarze.

W rankingu próżno szukać Gminy Ełk.

1 thought on “Ełk wśród najlepszych

 1. Do internauty chowajÄ…cego siÄ™ za ‚nick’iem’ „Pytanie do super” [wypowiedĹş z 21-VII-2010 r., z godz.: 20:36:14; ‚post’ nr 29492 ] ;
  http://elk.wm.pl/11629,Elk-przed-Olsztynem-i-Elblagiem.html

  CZARNE JEST BIAŁE, CZYLI ??PIC? NA WODĘ, FOTO-MONTAŻ? .

  „Rzeczpospolita” sporzÄ…dziĹ‚a ranking w dwĂłch klasyfikacjach, w oparciu o dane z 2009 r. .

  W obu tych klasyfikacjach samorzÄ…dy podzielono na trzy kategorie „wagowe” (miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie), chociaĹĽ jest to o tyle dziwne, ĹĽe niemal wszystkie wskaĹşniki przeliczano „na osobÄ™ w zĹ‚otych”.
  Moim zdaniem, jedna kategoria dla wszystkich samorządów brutalnie, nie tyle potwierdziłaby, co unaoczniła ? w końcu nie odkrywcze ? spostrzeżenie Jarosława Kaczyńskiego z kampanii prezydenckiej o cywilizacyjnym podziale Polski na części ?A?, ?B?, a nawet ?C?.
  Ale ?zostawiam? to, gdyż gala laureatów, być może, musiała spełniać minimum określonych wymogów medialnych.

  TytuĹ‚em wstÄ™pu dodać jeszcze naleĹĽy, iĹĽ mimo zapowiedzi opis metodologii klasyfikacji samorzÄ…dĂłw nie znalazĹ‚ siÄ™ w dodatku do „Rzeczpospolitej” z 21-VII-2010 r./ nr 168 – „Ranking samorzÄ…dowy”. W konkluzji mojego wywodu fakt ten bÄ™dzie miaĹ‚ później pewne znaczenie.

  * * *

  [I.] W kategorii ?Samorządy, które najlepiej pozyskują środki unijne?, bardziej wiarygodnej, ponieważ opartej WYŁĄCZNIE o dane rządowe, EŁK NIE PRZESZEDŁ ?SELEKCJI? w swojej kategorii ?wagowej? DO PIERWSZEJ 100. (z Warmii i Mazur znalazło się tam 7 samorządów ? we wszystkich 3 ?wagach? łącznie 11 ).
  W tym miejscu przypominam bezkrytycznym fanom układu Andrukiewicz ? (SLD-) PO, że slogan o ?rzucającej na kolana? wielkości pozyskanych pieniędzy unijnych jest sztandarowym, w propagandzie przedwyborczej?

  * * *

  [II.] W kategorii ?Najlepsze samorzÄ…dy?, obiektywnie mniej wartoĹ›ciowej, gdyĹĽ opartej dodatkowo o ?laurki? wystawione sobie przez samych zainteresowanych – co, jak widzÄ™ Ĺ›wiadomie Pan przemilcza – EĹ‚k umiejscowiony zostaĹ‚ na 23. miejscu.

  Na sumÄ™ punktĂłw 51,82 zĹ‚oĹĽyĹ‚y siÄ™ pozycje: (1.) za sytuacjÄ™ finansowÄ… – 31,51 pkt. (44 miejsce w 100.) oraz (2.) za zarzÄ…dzanie – 20,31 pkt. (18 miejsce w 100.) .

  Na sytuację finansową złożyły się następujące pozycje, ?podparte? już realnymi wskaźnikami, a nie ?punktami? wziętymi ?z sufitu?:
  (1-A) dochody – (84-86 miejsce EĹ‚ku ex eaquo, w 100.) ;
  (1-B) wydatki – (57) ;
  (1-C) POZYSKANE ĹšRODKI UNIJNE – (47 ? sprzeczność do [I.] ) ;
  (1-D) zobowiÄ…zania do dochodĂłw – (66 ? pod wzglÄ™dem ?maĹ‚oĹ›ci? zadĹ‚uĹĽenia).

  Na zarządzanie złożyły się następujące pozycje, ?podparte? realnymi wskaźnikami, a nie ?punktami? j/ w.
  (2-A) nakĹ‚ady na gospodarkÄ™ mieszkaniowÄ… – (44) ;
  (2-B) /powstaĹ‚e/ nowe podmioty gospodarcze (/liczone/ na 1000 mieszkaĹ„cĂłw) –
  (52-54 ex eaquo, ale nie wiadomo, czy ilość przedsiębiorstw ?upadłych? nie
  przewyższa nowo-powstałych) ;
  (2-C) WYDATKI NA PROMOCJĘ – (73-76 ex eaquo, pod wzglÄ™dem ?maĹ‚oĹ›ci?
  wydatków, mając na uwadze, że ?promocja Ełku? to w naszym mieście eufemizm
  i w praktyce oznacza fundusz wyborczy określonych pretendentów) ;
  (2-D) udziaĹ‚ wydatkĂłw na organizacje pozarzÄ…dowe – (35-39 ex eaquo) .

  * * *

  MajÄ…c powyĹĽsze na uwadze, nie mam ?zielonego pojÄ™cia? wedle jakiego ?klucza? przyznawano punkty, ĹĽe EĹ‚k zbliĹĽyĹ‚ siÄ™ do pierwszej 20-tki – nawet tego wtĂłrnego ? rankingu.
  Nie wÄ…tpiÄ™, iĹĽ jest/ bÄ™dzie to – podczas urlopĂłw – przedmiot do ?metafizycznych? rozwaĹĽaĹ„ dla wielu EĹ‚czan.

  /c.d.n./

  HUBERT PIOTROWSKI, mieszkaniec EĹ‚ku, prawnik; [portal ?Nasza Klasa?, I LO w GiĹĽycku] .

Comments are closed.